Upaya Majlis

Upaya Majlis ™

A Spring Shambhala!

Upaya Majlis

A Spring Shambhala!

Ia boleh mengalahkan musuh yang zalim!

རྣམ་པར་སྣང་མཛད
Upaya Majlis


Map The

"Apabila guru melanggar ajaran, berkelakuan dalam cara yang jelas merosakkan diri sendiri dan lain-lain, pelajar mesti menghadapi situasi, walaupun ini boleh mencabar, mengkritik secara terbuka, itulah satu-satunya cara."

~ Kesucian-Nya Dalai 14 Lama, Tenzin Gyatso

Perhimpunan Mulia vs Lodro Sertso

SALAH LAKU ADUAN RASMI

Perhimpunan Mulia vs Osel Tendzin

SALAH LAKU ADUAN RASMI

Res ipsa loquitur!


Perhimpunan Mulia vs Lodro Sertso

Perhimpunan Mulia vs Lodro Sertso
SALAH LAKU ADUAN RASMI

Simon La Haye ♥
Desung Umum
Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu)
Dechen Choling
Mas Marvent
87700 St Yrieix sous Aixe, Perancis
simon_lahaye@dechencholing.org

RE: ADUAN SALAH LAKU FORMAL

4.0.0 aduan terhadap berkata Pemegang Pejabat membentuk Salah Laku oleh Pemegang Pejabat Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu);
4.1.0 Ringkasan Aduan (EKSHIBIT DA);
4.2.0 Kejadian salah laku yang melibatkan dadah, seks dan alkohol (EKSHIBIT DB);
4.3.0 Kejadian salah laku yang melibatkan gangguan;
4.3.1 Kejadian gangguan oleh ancaman, ugutan dan paksaan (EKSHIBIT DC);
4.3.2 Kejadian gangguan oleh penerbitan fitnah (EKSHIBIT DD);
4.3.3 Kejadian gangguan oleh strategi melemahkan dan pakatan (EKSHIBIT DE);
4.3.4 Kejadian gangguan oleh jackalism (DF EKSHIBIT);
4.4.0 Pemerhatian dan analisis EKSHIBIT DG;

Perhimpunan Mulia vs Lodro Sertso

Celaan A.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso adalah pembuat persengketaan, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, isu-isu di dalam Komuniti. Masyarakat mengenakan transaksi celaan pada Ngakmo Lodro Sertso. Beliau kepadanya pengenaan transaksi celaan pada Ngakmo Lodro Sertso bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

B. Hukuman lanjut

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso, yang telah dituduh atas suatu kesalahan, mengakui selepas menafikan ia, menafikan selepas mengakui ia, mengelakkan isu itu, memberitahu satu pembohongan sedar. Masyarakat mengenakan transaksi hukuman lanjut di Ngakmo Lodro Sertso. Beliau kepadanya pengenaan transaksi hukuman lanjut mengenai Ngakmo Lodro Sertso bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Turun pangkat C.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso adalah pembuat persengketaan, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, isu-isu di dalam Komuniti. Komuniti mengenakan urus niaga turun pangkat pada Ngakmo Lodro Sertso, [berkata,] "Anda hidup dalam pergantungan." Beliau kepadanya pengenaan transaksi turun pangkat pada Ngakmo Lodro Sertso, [berkata,] "Anda hidup dalam pergantungan," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Buang Negeri D.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso dikurniakan dengan tubuh badan dan kehidupan salah lisan. Komuniti melaksanakan transaksi yang menghalau Ngakmo Lodro Sertso dari (tempat), [berkata,] "Ngakmo Lodro Sertso tidak tinggal di (tempat)." Beliau kepadanya melaksanakan transaksi menghalau Ngakmo Lodro Sertso dari (tempat), [berkata,] "Ngakmo Lodro Sertso tidak tinggal di (tempat)," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

E. Perdamaian

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso berusaha untuk kehilangan bahan (nama layperson). Masyarakat mengenakan transaksi perdamaian pada Ngakmo Lodro Sertso, [berkata,] "Anda meminta ampun (nama layperson)." Beliau kepadanya pengenaan transaksi perdamaian pada Ngakmo Lodro Sertso, [berkata,] "Anda adalah untuk meminta ampun (nama layperson)," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan F. Untuk Tidak Melihat Kesalahan Satu

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso, setelah jatuh ke dalam kesalahan, tidak sanggup untuk melihatnya. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak melihat suatu kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya mengenakan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak melihat suatu kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan G. Tidak Membuat menebus Satu Kesalahan

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso, setelah jatuh ke dalam kesalahan, tidak sanggup untuk menebus. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak membuat menebus kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya pengenaan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak membuat menebus kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan H. Untuk Tidak melepaskan Satu View Evil

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso tidak akan melepaskan pandangan jahat. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak melepaskan pandangan yang jahat, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya mengenakan transaksi penggantungan pada Ngakmo Lodro Sertso untuk tidak melepaskan pandangan yang jahat, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

I. membatalkan Akta Tatatertib

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngakmo Lodro Sertso, mempunyai transaksi celaan yang dikenakan ke atas beliau oleh Komuniti, telah berkelakuan dengan betul, telah diturunkan hackles beliau, telah diperbaiki cara dia. Masyarakat membatalkan transaksi celaan Ngakmo Lodro Sertso. Dia yang membatalkan transaksi celaan Ngakmo Lodro Sertso bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

J. Terbalikan Bowl

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Lodro Sertso berusaha untuk kerugian bahan Ngakmos. Masyarakat terbalik mangkuk Komuniti Lodro Sertso supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Dia sesiapa terbalik mangkuk Komuniti Lodro Sertso supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Akses kepada Insight. (2009). (Thanissaro Siddhārtha Trans.). Kerja-kerja asal yang diterbitkan (nd). (Adaptasi).

Houston, Texas, Amerika Syarikat
Lihat dari 15 km di atas 29 ° 45'N 95 ° 23'W

Samaya 卍 卍 卍!

Perhimpunan Mulia vs Osel Tendzin

Perhimpunan Mulia vs Osel Tendzin
SALAH LAKU ADUAN RASMI

(Logo Korporat)

VAJRADHATU

Buddha Gereja Kanada
L'Eglise Buddhiste du Kanada

Lembaga Pengarah

Vidyadhara Yang Dihormati Venerable
Chogyam Trungpa
Presiden

Vajra Regent Osel Tendzin
Naib Presiden Eksekutif

David I. Rom ♥
Setiausaha Eksekutif

Lodro Dorje Holm
Ketua Amalan dan Kajian

Samuel Bercholz
James J. Gimian
Kenneth H. Hijau ♥
Jeremy J. Hayward
Martin Janowitz ♥
Mitchell M. Levy
Charles G. Leif
Michael A. Akar
John W. Roper
Karl G. Springer
Ronald C. Stubbert ♥

Vajradhatu Amerika Syarikat

1345 Spruce Street
Boulder, Colorado 80302

Vajradhatu Eropah

Zwetschenweg 23
3550 Marburg Jerman

Pusat utama

Karma Dzong
1084 Tower Road
Halifax
Nova Scotia B3H 2Y5

Gampo Abbey
Pleasant Bay
Nova Scotia B0E 2P0

Dharmadhatus

Edmonton, Alb.
Montreal, PQ
Nelson, BC
Ottowa, Ont.
Vancouver, BC

Satu Ontario
Bukan Keuntungan
Perbadanan

PENYATA KEPADA vajra REGENT OSEL TENDZIN

Tiga permata, guru keturunan, herukas, dakinis,
dharmapalas, lokapalas, membimbing kita, memberi inspirasi kepada kita.

Sir, pada masa ini masa depan Sangha kami dan
kesinambungan daripada ajaran Vidyadhara dalam besar
bahaya kerana tindakan anda.

Anda telah terlibat dalam aktiviti seksual yang tidak dilindungi selepas
mengetahui anda mempunyai penyakit HIV dan penyakit AIDS, dengan
individu yang anda tidak memberitahu keadaan anda.

Anda telah menggunakan kedudukan anda sebagai vajra Regent untuk
mendorong orang lain untuk memenuhi keinginan seksual anda.

Juga, anda perlu memandangkan kami terlibat dalam tiga utama
gejala rasuah yang digambarkan dalam Wawasan Mahkamah:

"Yang pertama adalah keseronokan seeking, cinta mewah dan seksual
kepuasan; kedua ialah cinta kuasa dan kelonggaran dalam
penyalahgunaan bawahan seseorang; ketiga adalah
keberahian dengan karisma dan kecerdasan seseorang. "

Pelanggaran ini telah menjadi sumber kesakitan yang besar,
kekeliruan, dan kehilangan hati dalam Sangha kami. Anda telah hilang
kepercayaan dan keyakinan rakan sekerja anda,
Pengarah Vajradhatu dan Nalanda Foundation, dan
sebilangan besar pelajar daripada Vidyadhara. Malah kini, anda
cuba untuk terus berkuasa menyebabkan sakit lagi dan
pecah belah dalam dunia kita. Dengan semua ini pelanggaran, anda
telah jelas melanggar sumpah anda sebagai Pengarah Pertama
Kelas Vajradhatu.

Oleh itu, sebagai Pengarah Vajradhatu dan Nalanda
Foundation dan sebagai Menteri Realm yang diberi kuasa oleh
Vidyadhara dan terikat dengan sumpah kami kepadanya – dan juga sebagai
vajra saudara, pelajar rakan-rakan dan rakan-rakan – kita dapati ia
diperlukan untuk jelas kecaman semua kesalahan kepada kedua-dua
diri sendiri dan kepada Sangha. Kami mendapati bahawa rohani
kebajikan dan psikologi kesejahteraan masyarakat kita,

1084 Tower Road Halifax, Nova Scotia B3H 2Y5 (902) 425-1118

memerintahkan untuk tidak menggalakkan puak dan bahagian dalam Sangha,
dan untuk menyediakan peluang terbaik bagi penerusan
ajaran Vidyadhara ia akan menjadi yang terbaik untuk anda
secara sukarela menarik balik diri anda pada masa ini daripada semua
aktiviti kepimpinan, pengajaran dan pentadbiran dalam 3
bidang Vajradhatu, Yayasan Nalanda dan
Kerajaan Shambhala.

Mengakui penghargaan kami di atas kemurahan hati dan besar
perkhidmatan pada masa lalu, kepada dharma dan Sangha, kita membuat
kenyataan ini dengan kesedihan.

Kami berjanji sokongan berterusan kami untuk kebajikan peribadi anda
dan bahawa keluarga anda.

Dengan merendah diri dan kesetiaan yang mendalam kepada dharma dan Besar
Eastern Sun penglihatan, demi semua makhluk, ini
kenyataan telah dicipta dan dipersetujui pada Dorje Dzong,
Halifax, pada 29hb Disember, 1988.

(Tandatangan)

David I. Rom ♥
Loppon Lodro Dorje (Eric Holm)
Jeremy J. Hayward WOGS
Kenneth H. Hijau ♥ Ogs
John W. Roper Ogs
Charles G. Leif Ogs
Samuel Bercholz Ogs
Michael A. Akar
Mitchell M. Levy
Kasung Dapon James J. Gimian
Kasung Dapon Martin Janowitz ♥

Perhimpunan Mulia vs Osel Tendzin

Celaan A.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin adalah pembuat persengketaan, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, isu-isu di dalam Komuniti. Masyarakat mengenakan transaksi celaan pada Ngagpa Osel Tendzin. Beliau kepadanya pengenaan transaksi celaan pada Ngagpa Osel Tendzin bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

B. Hukuman lanjut

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin, yang telah dituduh atas suatu kesalahan, mengakui selepas menafikan ia, menafikan selepas mengakui ia, mengelakkan isu itu, memberitahu satu pembohongan sedar. Masyarakat mengenakan transaksi hukuman lanjut di Ngagpa Osel Tendzin. Beliau kepadanya pengenaan transaksi hukuman lanjut mengenai Ngagpa Osel Tendzin bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Turun pangkat C.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin adalah pembuat persengketaan, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, isu-isu di dalam Komuniti. Komuniti mengenakan urus niaga turun pangkat pada Ngagpa Osel Tendzin, [berkata,] "Anda hidup dalam pergantungan." Beliau kepadanya pengenaan transaksi turun pangkat pada Ngagpa Osel Tendzin, [berkata,] "Anda hidup dalam pergantungan," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Buang Negeri D.

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin dikurniakan dengan tubuh badan dan kehidupan salah lisan. Komuniti melaksanakan transaksi yang menghalau Ngagpa Osel Tendzin dari (tempat), [berkata,] "Ngagpa Osel Tendzin tidak tinggal di (tempat)." Beliau kepadanya melaksanakan transaksi menghalau Ngagpa Osel Tendzin dari (tempat), [berkata,] "Ngagpa Osel Tendzin tidak tinggal di (tempat)," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

E. Perdamaian

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin berusaha untuk kehilangan bahan (nama layperson). Masyarakat mengenakan transaksi perdamaian pada Ngagpa Osel Tendzin, [berkata,] "Anda meminta ampun (nama layperson)." Beliau kepadanya pengenaan transaksi perdamaian pada Ngagpa Osel Tendzin, [berkata,] "Anda adalah untuk meminta ampun (nama layperson)," bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan F. Untuk Tidak Melihat Kesalahan Satu

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin, setelah jatuh ke dalam kesalahan, tidak sanggup untuk melihatnya. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak melihat suatu kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya mengenakan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak melihat suatu kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan G. Tidak Membuat menebus Satu Kesalahan

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin, setelah jatuh ke dalam kesalahan, tidak sanggup untuk menebus. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak membuat menebus kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya pengenaan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak membuat menebus kesalahan, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Penggantungan H. Untuk Tidak melepaskan Satu View Evil

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin tidak akan melepaskan pandangan jahat. Masyarakat mengenakan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak melepaskan pandangan yang jahat, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Beliau kepadanya mengenakan transaksi penggantungan pada Ngagpa Osel Tendzin untuk tidak melepaskan pandangan yang jahat, supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

I. membatalkan Akta Tatatertib

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Ini Ngagpa Osel Tendzin, setelah telah transaksi celaan yang dikenakan ke atasnya oleh Masyarakat, telah berkelakuan dengan betul, telah diturunkan hackles beliau, telah diperbaiki cara beliau. Masyarakat membatalkan transaksi celaan Ngagpa Osel Tendzin. Dia yang membatalkan transaksi celaan Ngagpa Osel Tendzin bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

J. Terbalikan Bowl

Noble Sirs, Komuniti boleh mendengar saya. Osel Tendzin berusaha untuk kerugian bahan Ngagpas. Masyarakat terbalik mangkuk Komuniti Osel Tendzin supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti. Dia yang terbalik mangkuk Komuniti Osel Tendzin supaya dia tidak mempunyai perhubungan dengan Komuniti bersetuju harus berdiam diri. Beliau kepadanya ia tidak bersetuju perlu bercakap.

Akses kepada Insight. (2009). (Thanissaro Siddhārtha Trans.). Kerja-kerja asal yang diterbitkan (nd). (Adaptasi).

Halifax, Nova Scotia, Kanada
Lihat dari 15 km di atas 44 ° 39'N 63 ° 34'W

Samaya 卍 卍 卍!

RSS Terjemah

Upaya Council – Bahasa Inggeris

Kanada Nova Scotia Halifax

Lihat dari 15 km di atas 44 ° 39'N 63 ° 34'W

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Arab

Iran Tehran

Lihat dari 15 km di atas 35 ° 30'N 52 ° E

Upaya Majlis – Bahasa Inggeris ke Bahasa Czech

Republik Czech Prague

Lihat dari 15 km di atas 50 ° 6'N 14 ° 30'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Cina

PRC Beijing

Lihat dari 15 km di atas 39 ° 54'N 116 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Denmark

Denmark Copenhagen

Lihat dari 15 km di atas 56 ° N 10 ° 48'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Belanda

Belanda Amsterdam

Lihat dari 15 km di atas 52 ° 24'N 5 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Finland

Finland Helsinki

Lihat dari 15 km di atas 60 ° 30'N 24 ° 54'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Perancis

Perancis Paris

Lihat dari 15 km di atas 48 ° 50'N 2 ° 20'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Jerman

Jerman Berlin

Lihat dari 15 km di atas 52 ° 32'N 13 ° 25'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Yunani

Greece Athens

Lihat dari 15 km di atas 37 ° 58'N 23 ° 44'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Ibrani

Israel Baitulmuqaddis

Lihat dari 15 km di atas 31 ° 47'N 35 ° 13'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Itali

Itali Rom

Lihat dari 15 km di atas 41 ° 53'N 12 ° 30'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Jepun

Jepun Tokyo

Lihat dari 15 km di atas 35 ° 45'N 139 ° 35'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Korea

Korea Seoul

Lihat dari 15 km di atas 37 ° 30'N 127 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu

Indonesia Jakarta

Lihat dari 15 km di atas 6 ° S 107 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Poland

Poland Warsaw

Lihat dari 15 km di atas 52 ° 15'N 21 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Portugis

Portugal Lisbon

Lihat dari 15 km di atas 38 ° 48'N 9 ° 6'W

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Romania

Romania Bucharest

Lihat dari 15 km di atas 44 ° 24'N 26 ° 6'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Rusia

Rusia Saint Petersburg

Lihat dari 15 km di atas 59 ° 55'N 30 ° 15'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Slovenia

Ljubljana Slovenia

Lihat dari 15 km di atas 46 ° 3'N 14 ° 30'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Sepanyol

Sepanyol Madrid

Lihat dari 15 km di atas 40 ° 30'N 3 ° 48'W

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Sweden

Sweden Stockholm

Lihat dari 15 km di atas 59 ° N 18 ° E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Thai

Thailand Bangkok

Lihat dari 15 km di atas 13 ° 12'N 100 ° 30'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Ukraina

Kiev Ukraine

Lihat dari 15 km di atas 50 ° 27'N 30 ° 30'E

Upaya Council – Bahasa Inggeris ke Bahasa Vietnam

Vietnam Saigon

Lihat dari 15 km di atas 11 ° N 107 ° E

Sarva Mangalam!


Shambhala Times

Shambhala Times Community News Majalah

Permalink: http://shambhalatimes.org/feed/rss/

Jumaat 16 JANUARI
Shambhala News Service, Dunia, lain

Bumi Tetikus | Tahun dalam Kajian

Januari 16, 2009 – 01:54 | Permalink |

Tour Penyayang Kepimpinan

Pada September 2008, Ratu Noor Jordan, Sakyong Mipham Rinpoche dan Rabbi Irwin Kula datang bersama-sama di Goldman Sachs, NYU dan Universiti Tufts untuk membincangkan kepimpinan belas kasihan. Baca artikel mengenai lawatan pada SunSpace, baru Shambhala Sun blog atau menonton video di laman web Keamanan Viva , yang dilancarkan bersempena dengan lawatan Kepimpinan Penyayang.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/01/16/earth-mouse-year-in-review/

Hari Sabtu februari 14
Komuniti Artikel, Southern Syarikat

Perlindungan Majlis Bersumpahlah di San Antonio

February 14, 2009 – 14:24 | Permalink |

Januray 21 adalah malam yang sangat istimewa di Shambhala Meditation Center San Antonio enam orang mengambil perlindungan nazar mereka dan menjadi penganut agama Buddha. Acharya Moh Hardin ♥ pendidik kami, yang dilengkapkan dengan isterinya Sangyum Cynde berdukacita.

From: San Antonio Shambhala Berita Majalah

"Tradisi dari mana kita datang adalah luar biasa kaya, dan saya berharap perkongsian kami beberapa kekayaan ini bersama-sama."

~ Acharya Moh Hardin ♥, Asal Tradisi Shambhala kami, October 31 – November 1, 2009, Houston, Texas

San Antonio, Texas, Amerika Syarikat
Lihat dari 15 km di atas 29 ° 26'N 98 ° 29'W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/02/14/refuge-vow-ceremony/

Adegan dan Didengari
Hari Rabu, 4 Mac

FOX Breaking News Story On Meditasi

4 mac 2009 – 18:26 | Permalink |

Pada 27 Februari Shambhala Meditation Center New York mengalu-alukan krew dari Berita FOX untuk filem sekeping pendek untuk FoxNewsHealth.com. Mereka datang kepada filem Shambhalian Susan Piver meditasi memberi arahan dan temuduga kepada pelajar-pelajar mengenai manfaat meditasi dalam kehidupan seharian mereka. Sekeping sedang dipaparkan pada FoxNewsHealth.com dan sedang diberi makan kepada semua Fox Gabungan minggu ini.

Klik di sini untuk pergi ke FOX News Story: Penyembuhan Melalui Meditasi

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/03/04/fox-breaking-news-story-on-meditation/

Adegan dan Didengari
Selasa April 21

Shambhala Rancangan Sehingga pada Huffington Post

April 21, 2009 – 01:26 | Permalink |

The Huffington Post
September 6, 2010

Waylon Lewis
Pengasas elephantjournal.com dan Walk Papar Talk
Posted: Mac 24, 2009 04:57

Nasihat Buddha Untuk Times Sukar … melalui Sakyong Mipham

Klik di sini untuk membaca seluruh artikel, yang termasuk beberapa video Sakyong Mipham Rinpoche.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/04/21/shambhala-shows-up-on-huffington-post/

Hari Rabu, 27 Mei
Mandala Projek

Majlis Penjagaan Masyarakat Baru

Mei 27, 2009 – 20:26 | Permalink |

Dalam Prinsip Shambhala Tadbir , ia ditulis "Shambhala berkongsi visi kami adalah untuk mewujudkan masyarakat makrifat sebenarnya, bukan sekadar metafora.

Majlis yang terdiri ahli-ahli Majlis yang Sakyong itu yang Pengerusi Kumpulan Kerja, serta Wakil yang Sakyong itu Majlis Shambhala Center Pengarah, yang Komander itu Kor Desung, Pengerusi yang Suruhanjaya Shambhala Status itu Wanita dan Prinsip Feminine , dan wakil-wakil dari Penjagaan Antarabangsa & Kelakuan Panel, seperti berikut:

Sangyum Agness Au, Pengerusi Suruhanjaya Shambhala Status Wanita dan Prinsip Feminine agnessau@turtlemap.com
Debbie Coats, Komander Kor Desung dcoats01@shambhala.org
Amy Conway, Pengerusi, Community Care Kumpulan Kerja amyconway@gmail.com
Debra Drexler, Wakil Pengarah Pusat Shambhala debdr@localnet.com
Joe Inskeep, Mandala Struktur dan Tadbir joseph.inskeep @ verizon.net
John Sennhauser ♥, Antarabangsa Penjagaan dan Kelakuan Panel jsennhaus@aol.com
Irene Vliegenthart ♥, Antarabangsa Penjagaan dan Kelakuan Panel irenev@xs4all.nl
Mary Whetsell ♥, Pengerusi, Majlis Komuniti Penjagaan mwhetsell@mindspring.com
Jessyca Goldstein, Menyentuh Bumi jessyca75@gmail.com
Willams Susan, Kanak-kanak dan Keluarga saw@originbiomed.com
Sekayi Stringer, Kepelbagaian leung_charlene@sbcglobal.net
Dave Whitehorn, Penjagaan Penuaan davidwhitehorn@eastlink.ca
Hamish MacLaren, Kebolehcapaian dan Hilang Upaya maclaren@earthlink.net

Kepelbagaian Kumpulan Kerja, dipengerusikan oleh Charlene Leung leung_charlene@sbcglobal.net

Bumi Menyentuh Kerja Kumpulan, dipengerusikan oleh Elizabeth Kanard ekanard@gmail.com

Fikiran, komen anda dan soalan mengenai Majlis Komuniti Penjagaan amat dialu-alukan.

Sila hubungi Mary ♥ Whetsell di mwhetsell@mindspring.com

Khamis Mei 28
Cerita Pilihan

Wawancara dengan Debbie Coats, Desung Lengan Komander

Mei 28, 2009 – 09:21 | Permalink |

Sebagai desung selalunya bermakna memilih untuk melangkah masuk ke situasi yang tidak selesa atau mungkin menakutkan. Dalam masyarakat kita desung kasung yang memberi tumpuan kepada isu-isu kesihatan dan kesejahteraan atau konflik. Jadi, jika orang berada dalam keadaan yang menyedihkan atau konflik yang berlaku, contohnya antara ahli-ahli dalam kumpulan Shambhala, peranan desung adalah untuk melihat apa yang sedang berlaku dan memastikan bahawa keadaan dialamatkan dan berkaitan dengan cara yang paling sesuai.

Wawancara oleh Dan Peterson

The dasar penjagaan dan kelakuan adalah versi Shambhala ini dasar aduan, dan ia bertujuan untuk melindungi anggota daripada Shambhala dengan memastikan bahawa jika beberapa ahli daripada masyarakat atau kepimpinan yang berkelakuan dalam cara yang membahayakan atau boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, yang boleh ditangani dengan berkesan dan dengan cara yang makrifat. Dasar ini boleh digunakan oleh mana-mana anggota Shambhala atau oleh sesiapa yang menghadiri Pusat Shambhala yang melihat tingkah laku yang berkaitan dengan mereka.

Untuk kembali ke dasar penjagaan dan pengendalian, ia adalah penting bahawa orang tahu tentang perkara ini, dan salinan hendaklah ditampalkan di setiap Pusat Shambhala, dengan nama-nama orang untuk menghubungi jika terdapat kebimbangan. Saya akan menggalakkan orang ramai untuk meminta pengarah pusat mereka untuk meletakkan satu salinan polisi di tempat awam jika ia tidak diberikan sudah. Ia juga boleh didapati dalam talian di sini .

Permalink: http://www.shambhala.org/congress/care/documents/CARE_CONDUCT0707_137.pdf

London, England
Lihat dari 15 km di atas 51 ° 30'N 0 ° W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/05/28/interview-with-debbie-coats/

Jumaat Mei 29
Mandala Projek

Menyokong Bersinar "Penjagaan dan Kelakuan"

29 MEI 2009 – 10:01 | Permalink |

Oleh Irene Vliegenthart ♥

Penjagaan Shambhala dan dokumen Kelakuan berdasarkan pandangan bahawa Mandala Shambhala komited untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan. Juga, ahli masyarakat Shambhala diilhamkan oleh ajaran untuk menjalankan diri mereka dengan cara yang mengeluarkan kebijaksanaan pencerahan sebagai sebahagian daripada masyarakat di mana orang secara semula jadi menjaga untuk diri mereka sendiri dan antara satu sama lain.

Jika masalah tidak boleh diselesaikan tempatan atau jika aduan yang dibuat terhadap seseorang yang memegang jawatan kepimpinan dalam Shambhala, Penjagaan Antarabangsa dan Panel Kelakuan akan diminta untuk membantu. Panel terdiri daripada tiga orang yang mewakili tiga tunggak Shambhala: gereja, kerajaan dan Kasung Dorje. Ahli panel semasa Acharya Dale Asrael ♥ dasrael@naropa.edu , yang baru-baru ini digantikan Acharya Christie Cashman ♥ ccashman@shambhala.org ; John Sennhauser ♥ jsennhaus@aol.com , mewakili kerajaan (Pejabat daripada Sakyong), yang telah ahli sejak permulaan panel; dan Irene Vliegenthart ♥ irenev@xs4all.nl , pegawai Desung pada panel (dia menggantikan Ketua Desung, Simon LaHaye ♥ simon_lahaye@dechencholing.org , pada tahun 2005).

Sesiapa yang terlibat dalam kes itu boleh membuat rayuan bertulis kepada Presiden Shambhala, Encik Richard Reoch ♥ president@shambhala.org .

Nama daripada Acharya baru pada Penjagaan dan panel Kelakuan yang menggantikan Dale Asrael ♥ pada tahun 2010 adalah Bower Emily ♥ ebower@shambhala.com yang akan mewakili tunggak gereja.

John ♥ Sennhauser adalah seorang peguam yang terlibat dengan Shambhala bermula pada tahun 1970-an apabila beliau berpindah ke Boulder, Colorado untuk mengkaji teater dan tarian di Naropa Universiti. Di sana dia bertemu Chögyam Trungpa Rinpoche dan menjadi muridnya. Beliau kini adalah pengerusi Amanah Shambhala dan terus melaksanakan dari masa ke semasa.

Amsterdam, Belanda
Lihat dari 15 km di atas 52 ° 24'N 5 ° E

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/05/29/care-and-conduct/

Khamis 16 Julai
Cerita Pilihan

Pada Berbeza Views dan jalan-jalan

Julai 16, 2009 – 6:00 am | Permalink |

Shambhala Times gembira untuk menyiarkan wawancara ini, yang dijalankan oleh Andrew Selamat dan diterbitkan bersama-sama dengan Radio Free Shambhala .

Radio Free Shambhala: Seperti yang anda tahu, terdapat ketegangan dan perselisihan antara beberapa pelajar senior Trungpa Rinpoche dan beberapa pelajar Sakyong yang, mengenai perubahan kepada jalan amalan dan perbezaan pandangan. Ramai pelajar-pelajar kanan tidak merasa bahawa ada ruang untuk mereka dalam Mandala Shambhala.

Richard Reoch ♥: Memang benar bahawa sesetengah pelajar jangka panjang daripada Vidyadhara berasa seperti mereka sedang tidak disokong. I dan lain-lain telah perbualan dengan beberapa acharyas jangka panjang untuk melihat apa yang sokongan amalan yang diperlukan yang akan terus memupuk laluan mereka, dan tidak membuat mereka berasa dikecualikan.

PKK: Kadang-kadang The Samaya ini pelajar kanan telah dipersoalkan.

Richard Reoch ♥: Itu bukan apa yang saya rasa Shambhala wawasan ialah kira-kira. Saya tidak percaya kita perlu mengulas atau mempunyai anggapan untuk mengulas mengenai Samaya pengamal lain. Kita semua mempunyai biasa, karma sambungan mendalam. Mungkin kebanyakan kita tidak dapat menduga ia. Kita semua dalam aliran keturunan ini luar biasa. Kami mempunyai visi yang mendalam dikongsi, sekurang-kurangnya kira-kira apa yang Shambhala bermakna, dalam erti kata archetypal, di bawah sedar kita.

Menganggap seseorang yang mengekalkan Samaya dalam keturunan Shambhala sebagai ingkar adalah satu pandangan yang silap. Ia tidak berguna untuk mengulas mengenai kesahihan amalan orang lain Samaya.

Santiago, Chile
Lihat dari 15 km di atas 33 ° 12'S 72 ° W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/07/16/on-differing-views-and-paths/

Jumaat 2 Oktober
Dharma Ajaran, Sakyong dan Keluarga

Mengambil Perlindungan

Oktober 2, 2009 – 8:00 am | Permalink |

By Sakyong Mipham

Perkataan Tibet untuk berlindung bermaksud "dilindungi oleh." Setiap hari kita bangun dan tacitly berlindung dalam sesuatu yang kita fikir kita akan menawarkan keselamatan dan perlindungan. Kebanyakan masa kita meletakkan cip poker kami pada perkara kecil yang mengatakan bahawa "keinginan." Kami menghabiskan masa kita mengejar keuntungan duniawi. Kami berlindung dengan selesa, mempunyai perkara, menjadi sibuk.

Walaupun terdapat apa-apa yang pada asasnya salah dengan keseronokan luar, apabila kita percaya bahawa kebahagiaan kita bergantung kepada mereka, kita mengukuhkan satu proses yang bulat dan tidak berkesudahan bahawa keputusan dalam kesakitan, penderitaan, dan kekecewaan. Ini dipanggil Samsara. Kami bekerja keras untuk apa yang kita fikir kita mahu dan apabila kita dapat, kita tidak merasakan kebahagiaan yang kita harapkan.

Dalam secara rasmi menjadi penganut agama Buddha, kita mengambil perlindungan di tiga permata: Buddha, dharma, dan Sangha.

Klik di sini untuk terus membaca Oktober dharma ajaran menawarkan dari www.Sakyong.com

Halifax, Nova Scotia, Kanada
Lihat dari 15 km di atas 44 ° 39'N 63 ° 34'W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/10/02/taking-refuge/

Selasa November 17
Shambhala News Service

Shambhala Kongres Meneroka Komuniti dan Konflik

November 17, 2009 – 10:45 | Permalink |

Lebih daripada 150 Shambhalians dari seluruh pelusuk dunia berkumpul di Halifax, modal Shambhala, untuk Kongres Shambhala Keempat, 9-11 November.

Perbincangan Kongres berdasarkan perundingan terlebih dahulu dengan pusat dan kumpulan untuk mewujudkan topik bahawa kebanyakan orang mahu berbincang.

Majoriti masa Kongres telah dikhaskan untuk perbincangan kumpulan ini tema:

1. Bagaimana kita bekerja dengan konflik dan / atau mata berbeza pandangan dalam masyarakat kita?

Untuk membaca laporan sementara Kongres, sila klik di sini .

Sejurus selepas Kongres, Majlis Mandala (di mana semua Pusat Shambhala mempunyai tempat duduk) bertemu untuk membincangkan cadangan yang timbul daripada keutamaan yang dikenal pasti oleh Kongres dan mengemukakan rasa keutamaan kepada Majlis Sakyong untuk keputusan. Hasil perbincangan mereka akan dikongsi dengan keseluruhan Mandala lewat minggu ini.

Halifax, Nova Scotia, Kanada
Lihat dari 15 km di atas 44 ° 39'N 63 ° 34'W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/11/17/shambhala-congress-explores-community-and-conflict/

Rabu November 25
Komuniti Artikel, Great Lakes

Laporan Chicago pada Kongres Shambhala 4, Halifax Nova Scotia, Kanada November 9-12, 2009

November 25, 2009 – 00:18 | Permalink |

Dalam Shambhala, Kongres dwitahunan telah dibangunkan sebagai satu forum yang disediakan kepada semua ahli untuk perkongsian maklumat mengenai aktiviti Shambhala, dan keutamaan pembangunan untuk Mandala. Halifax dianggap modal Shambhala, di mana ibu pejabat antarabangsa terletak. Beberapa ahli yang sangat mampu di Halifax bekerja di sebuah projek untuk membina Pusat Kalapa Modal, nyata kehadiran dan keyakinan masyarakat Shambhala. Ini struktur yang mengagumkan akan menempatkan Halifax Shambhala Center, serta pejabat-pejabat lain Halifax Shambhala kumpulan, seperti Shambhala Online, Shambhala Media, dan tuan rumah kumpulan mungkin lain juga.

Beberapa pencapaian penting telah diperhatikan semasa Kongres. Armada Maull Boulder, telah dilantik untuk menjadi Acharya, dan Wendy Friedman Sangyum dinamakan untuk jawatan Pengarah Pejabat Kebudayaan dan kesopanan, melaporkan kepada Wangmo Sakyong. Pahlawan Agung Marty Janowitz ♥ diberi penghormatan atas sumbangan yang mendalam kepada tenaga kerajaan Shambhala melalui karyanya dengan Pahlawan Lodge, Majlis Gabenor, dan Pahlawan di pusat. Semua ini Warriors kini bersara. Kerana manifesting Shambhala, atau masyarakat pencerahan, telah ditubuhkan sebagai misi pusat Mandala kami, kami semua diminta untuk meningkatkan dan menjadi bodhisattva-pahlawan untuk keamanan dan kemakmuran di mana-mana.

Semasa Kongres, isu-isu yang dikemukakan untuk perbincangan oleh pusat dari seluruh dunia telah dibincangkan dan cadangan dibangunkan. Antara yang paling popular adalah

• Bagaimana kita bekerja dengan konflik dan perbezaan pandangan dalam masyarakat kita?
• Bagaimana boleh kita terbaik berkaitan dengan kewangan dan pengumpulan dana?
• Bagaimana kita boleh terbaik membangunkan dan menyokong sukarelawan?

Di samping itu, topik Satu Mandala, Jalan Banyak telah dibincangkan dalam beberapa sesi pleno. Untuk membaca laporan awal dari semua perbincangan ini, pergi ke
http://www.shambhala.org/community/congress.php

Beberapa Kumpulan Kerja semasa pada Majlis Sakyong sedang dimasukkan ke dalam badan yang dipanggil Majlis Penjagaan Komuniti, dipengerusikan oleh Mary Whetsell ♥. Dalam bahagian ini adalah kerana mereka berkongsi kebimbangan banyak, seperti menjaga kumpulan yang berbeza ahli Sangha. Mary membentangkan gambaran hasil kajian yang komprehensif sampel rawak Shambhala ahli di seluruh dunia. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kaji selidik itu, lihat Berita Shambhala Perkhidmatan artikel

Kongres akan datang akan diadakan kadang-kadang pada tahun 2011, mungkin di Eropah, mungkin Amsterdam. Ia adalah terbuka kepada semua ahli-ahli wouldn't anda suka untuk pergi?

Dari: Chicago Berita Majalah

Chicago, Illinois, Amerika Syarikat
Lihat dari 15 km di atas 41 ° 52'N 87 ° 38'W

Permalink: http://shambhalatimes.org/2009/11/25/chicago-report-on-the-4th-shambhala-congress-halifax-nova-scotia-canada-november-9-12-2009/

Great Lakes, Adegan dan Didengari
Ahad Mac 7

Artikel Globe & Mail pada bagaimana untuk mengatakan maaf anda

Mac 7, 2010 – 15:07 | Permalink |

Madeline Conacher, ahli dan guru di Pusat Shambhala Toronto, dipetik baru-baru ini dalam sebuah artikel dalam akhbar nasional Kanada, Globe dan Mail.

Mikha Toub, dalam ruang " Seorang lelaki panduan untuk mengelakkan maaf pramatang , "membincangkan bagaimana untuk mengatakan maaf anda.

Merujuk kepada buku Sakyong Mipham, Ketetapan Dunia Anda , Madeline berkata,

"Di dalamnya, beliau [Sakyong Mipham] ceramah tentang bagaimana kualiti yang paling penting yang anda perlukan adalah kecerdikan – tidak tergesa-gesa ke dalam perkara-perkara dan menjadi merendah diri dan untuk benar-benar melihat sebelum anda melompat" … "Jadi sebelum anda bercakap atau bertindak, benar-benar berfikir tentang dan memutuskan apa yang anda mahu katakan. "

Dari: Toronto Shambhala Community News

Globe dan Mail
Published on Thursday, Mar. 04, 2010 05:36 EST
Mikha Toub: Separuh Lain-lain

Seorang lelaki panduan untuk mengelakkan maaf pramatang

Tidak menghairankan, apa yang saya sering mendapat dalam tindak balas ialah: "Jangan hanya berkata 'Saya minta maaf' jika anda tidak bermakna ia." Tetapi tidak saya?

Saya bertanya Jennifer Thomas, bersama-pengarang Lima Bahasa Apology: Bagaimana Pengalaman Penyembuhan di Semua Hubungan anda, jika permohonan maaf terlalu terburu-buru boleh menjadi bermasalah. Yang dia menjawab, tanpa sebarang tanda penyesalan, "Ia hanya mungkin bahawa ia adalah satu permohonan maaf yang lemah."

Dia pergi untuk menjelaskan bahawa mengatakan "Saya minta maaf" hanya calar permukaan apa yang dia dan Gary Chapman telah ditakrifkan sebagai lima "bahasa" asas memohon maaf: penyesalan menyatakan ("Saya minta maaf"), menerima tanggungjawab (" saya adalah salah "); membuat restitusi (melakukan sesuatu perkara yang tidak berkaitan penyayang seperti membeli bunga); benar-benar bertaubat (mendapatkan sekitar untuk benar-benar mengubah tingkah laku anda); dan meminta ampun (anda tahu, groveling).

Permalink: http://www.theglobeandmail.com/life/family-and-relationships/a-mans-guide-to-avoiding-premature-apology/article1490110/

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/03/07/how-to-say-your-sorry/

Ahad, 14 Mac
Komuniti Artikel

Membawa Konflik ke jalan

14 Mac, 2010 – 14:31 | Permalink |

Gerbang Bersinar Society, Oleh John Fox

Sebagai peserta di Kongres 2009, John Fox kembali dari Halifax inspirasi, dan juga tidak sabar-sabar untuk meneruskan dialog bermula di sana tentang bagaimana untuk membawa konflik dan perbezaan pandangan ke jalan. Pelarian tertentu kumpulan John mengambil bahagian dalam diadakan lebih dua dan setengah hari, dan telah diminta untuk menangani soalan 'Bagaimana kita bekerja dengan konflik dan / atau mata yang berbeza pandangan dalam masyarakat kita?' John menawarkan ringkasan berikut dengan harapan bahawa ini topik penting akan terus dibincangkan dan dicadangkan. Cadangan yang konkrit untuk bagaimana untuk bergerak ke hadapan juga muncul dan diterangkan di bawah.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/03/14/bringing-conflict-to-the-path/

Shambhala News Service

New Jawatan Shastri Diumumkan

Mei 6, 2010 – 5:00 pm | Permalink |

Sakyong telah mewujudkan satu jawatan baru, yang dikenali sebagai Shastri, di Mandala Shambhala pengajaran. Dalam bahasa Sanskrit, Shastri bermaksud, "guru belajar di teks dan komentar."

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/05/06/new-shastri-position-announced/

Atlantik Kanada, Artikel Komuniti, Sakyong dan Keluarga
Selasa JULAI 27

Kanada Media mempunyai mata pada Royal Lahir

Julai 27, 2010 – 9:00 am | Permalink |

TheChronicleHerald.ca
Buddha raja, ratu untuk mempunyai bayi di Halifax
oleh Sherri Borden Staff Reporter Colley
Mon, 26 JUL – 12:45

Klik di sini untuk membaca liputan Herald Chronicle keluarga diraja menjangkakan kami.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/07/27/canadian-media-has-its-eye-on-royal-birth/

Kisah yang diketengahkan, Video, Audio, Photos

Memenuhi Shastris yang Baru Dilantik

Ogos 5, 2010 – 05:45 | Permalink |

Sebagai kemuncak program latihan intensif, yang diadakan pada pertengahan bulan Julai, hampir 60 shastris telah dilantik dalam majlis yang dijalankan oleh Sakyong Mipham Rinpoche.

Dari Perkhidmatan Berita Shambhala …

Petang hari Jumaat 16 Julai Sakyong upacara memasang 58 shastris dalam satu majlis di Pusat Shambhala Mountain tulus. Setelah berjaya menamatkan program latihan yang diketuai oleh Kalapa Acharya Lobel, Acharya Masak-Brown dan Cik Carolyn Mandelker, individu-individu ini memegang pengajaran yang baru dan kedudukan mentor dalam Mandala Shambhala.

Untuk senarai lengkap Shastri dan pusat dan wilayah yang mereka wakili, sila layari:

http://www.shambhala.org/teachers/index.php

Gambar ihsan Becky Hazell, Betsy Pond dan Dominique Malardo.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/08/05/meet-the-newly-appointed-shastris/

Shastri

Pada tahun 2010, Sakyong yang diberi kuasa sekumpulan kira-kira 60 guru di Mandala Shambhala kepada peranan baru Shastri. Dalam bahasa Sanskrit, Shastri bermaksud "guru yang dipelajari dalam teks dan komentar". Shastris telah dipilih daripada guru-guru kami yang berdedikasi kanan, serta dari baru, youger guru dan akan berkhidmat tempoh tiga tahun. Shastris tambahan akan dilantik pada tahun-tahun akan datang, sebagai keperluan pusat-pusat tempatan dan serantau menjadi lebih menjelaskan.

Lihat senarai kumpulan pertama shastris.

Shambhala Shastris

Amerika Utara

Pantai Barat:

Bay Area:
Charlene Leung
Melissa Moore
Alan Schwartz

Los Angeles:
Pam Bothwell

Vancouver
Susan Chapman

Victoria, BC
Becky Hazell

Seattle
Ben Hines
Matthew Lyon (kedua-duanya juga akan berkhidmat Portland)

Pantai Timur:

Ottawa
Henry Chapin (serantau, termasuk Toronto, Kingston, dll)

Montreal
Ani Lodro Palmo

Choling Karme dan Wilayah
Rang Undang-Undang Brauer

Washington, DC
Jerry Webster

Philadelphia
Alexander deVaron

Baltimore
Andrew Sacamano
Linda Catling

Lexington
Shelley Heinz

Florida
Gayle Van Gils

New York
Ethan Nichtern

Birmingham dan Atlanta
Chuck Whetsell

Boston dan rantau
Diana Evans
Frank Ryan
Carolyn Krusinski

Wilayah Maritim:

Halifax
Benoit Cote
Mary Campbell
David Sable

Nova Scotia
Alice Haspray

New Brunswick (Fredericton, Moncton, dan St John)
Veit Weber

Central AS dan Kanada:

Milwaukee
Alan Anderson

Chicago
Marita McLaughlin
David Stone

Austin
Larry Higgins
George terburu-buru (pelantikan anumerta)

San Antonio
Betsy Pond
Linda Mockeridge

Boulder
Holly Gayley
Samten Kobelt

SMC
Dan Hessey (dan serantau)

Denver
Jeffrey Stevens

Di peringkat global

<option value="New Zealand">New Zealand</option>
Marian Bond

Chile (Santiago)
Magali Meneses
Jaime Sepulveda

Eropah

<option selected="selected" value="United Kingdom">United Kingdom</option>
Peter Conradi
Orhun Cercel
Jim O'Neill
Jane Hope

<option value="Spain">Sepanyol</option>
Alfonso Taboada

<option value="Netherlands">Belanda</option>
Marianne Bot
Hans Zwart
Kor Laven

Jerman
Marburg-Jutta Alberti
Freiburg-Dorothea Gadecke
Hamburg-Friedrich Spengelin, Beate Kirchoff-Schlage
Cologne Sabine Rolf, Arnd Riester
Munich-Petra Drummer

Perancis
Catherine Eveillard-Elsky
Dominique Malardier
Christina de Blok

<option value="Austria">Austria</option>
Vienna: Otto Pichelhoffer

Pejabat Mahkamah Kalapa gembira untuk mengumumkan pelantikan daripada jumlah 36 shastris baru oleh Sakyong, Jamgon Mipham Rinpoche, berkesan selama tiga penggal tahun bermula kejatuhan ini. Sebelas shastris diberi kuasa di Dechen Choling; lain 25 kini telah dilantik oleh Mahkamah Kalapa pada masa ini. Ini shastris menyertai lebih lima puluh shastris dilantik pada musim bunga dan musim panas tahun 2010, kini dua tahun ke dalam syarat-syarat mereka.

AMERIKA UTARA

Pantai Barat

Portland — Rayna Jacobson
Bellingham — Sarah Addison
Vancouver — John Fox
Victoria — Maria Stella
Berkeley — Sandra Ladley
Davis — Manuel Medeiros
San Francisco — Amy Conway

Pantai Timur, Atlantik Kanada

Anapolis Royal — Christine Sloan
Albany — Ellen Rook
Burlington — Myra Woodruff
Baltimore — Stephen Clarke
Providence — Richard Sylvester
Atlanta — Sekayi Stringer
Durham — Tom Brothers
Palm Beach — Brett Ferrigan
Perintis Lembah — Andrea Darby

Tengah

Boulder — Janet Solyntjes dan Andrew Sacamano
Madison — Mark Blumenfeld
Austin — Iris Ramos

EROPAH

Dublin — Mark Duggan dan Mimi Vasiulis
Madrid — Felipe Rodriguez
Amsterdam — Wolf van Lieshout
Jerman dan Greece — Yeshe Fuchs
Montpelier, Fr. — Suzanne Prysor-Jones
Vienna — Ernst Steininger
Poland — Chandali Pietrzykowska
Itali — Brian Hilliard
Ukraine — Maksym Lan
Switzerland — PERATURAN Stockli-Imfeld
Scandinavia — Alex Paterson

CENTRAL / AMERIKA SELATAN dan AFRIKA

Mexico — Gary Hubiak dan Lourdes Alvarez
San Paulo, Brazil — York Stillman
Capetown, SA — Jennifer Woodhull

Permalink: http://shambhala.org/teachers/index.php

Isnin 9 Ogos
Mandala Projek

Binalah ia. Sakyong Mipham Rinpoche

9 OGOS 2010 – 07:51 | Permalink |

Ini adalah blog post pertama yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa untuk memudahkan bacaan bagi orang-orang di seluruh dunia. Pada masa ini kita telah diterjemahkan pos dari Bahasa Inggeris ke Belanda, Jerman, Perancis, Sepanyol, dan Cina. Jika anda mempunyai komen pada terjemahan, sila e-mel, sbaker@kalapacapitalcentre.org

Bahasa Inggeris

Berikut adalah petikan dari wawancara difilemkan dengan Shambhala Presiden Richard Reoch ♥ di Pusat Modal Kalapa. Temuduga yang difilemkan adalah pos hanya di bawah.

Jika anda berfikir tentang semua empayar besar yang telah wujud dan negara-negara besar yang masih wujud, setiap satu daripada mereka yang telah di tengah-tengah sebuah bangunan yang menakjubkan, dan bangunan yang dikenali dalam gambar-gambar dan filem dan sebenarnya sebahagian daripada imaginasi manusia. Mereka semua beacon yang menerangkan budaya dan cara hidup dan aspirasi orang-orang tamadun ….Sudah tentu, bangunan Shambhala akan mempunyai struktur yang menakjubkan di tengah-tengah. Sekarang adalah masa yang Sakyong telah diletakkan titik dan berkata, "Membina ia."

Dari: Pusat Kalapa Modal

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/08/09/build-it-sakyong-mipham-rinpoche/

"Dalam teks Pali awal, terdapat rekod murid-murid Buddha memintanya dalam apa bahasa yang mereka perlu mengajar dharma. Mereka bertanya kepadanya ini selepas beliau menggesa mereka untuk keluar dan mengajar "untuk kesejahteraan dan kebahagiaan banyak". Beliau menjawab bahawa mereka perlu mengajar dalam bahasa rakyat tempatan di mana sahaja mereka pergi. Ini penekanan kepada bercakap kepada rakyat dalam bahasa mereka sendiri juga sebahagian tradisi Shambhala kami. Vidyadhara bekerja keras untuk memastikan bahawa dharma telah diterjemahkan dengan betul untuk barat. Sakyong Mipham Rinpoche telah menggesa kita untuk meneruskan tradisi ini di Eropah supaya dharma lebih dan lebih boleh diajar dan didengar oleh orang dalam bahasa ibunda mereka. Sesungguhnya, terjemahan telah dikenalpasti sebagai salah satu daripada enam keutamaan untuk perkhidmatan di Mandala kami dalam cadangan yang dibentangkan kepada Kongres Shambhala oleh kumpulan kerja mengenai struktur dan tadbir urus. "

~ ♥ Presiden Richard Reoch, alamat Pembukaan, Persidangan Penterjemah, Cologne, Januari 2005.

Koordinator Jawatankuasa Terjemahan Shambhala

<option value="Austria">Austria</option>
Ingrid Hollfeiner Ingrid.hoffellner @ chello.at

Brazil
Penyelaras: Oddone Marsiaj omarsiaj@uol.com.br ; oddone@shambhala-brasil.org

Chile
Penyelaras: Gilda Aceituno gaceituno@vtr.net

China: USA: Yeachin Tsai http://www.yeachin.net; yeachin@earthlink.net

Republik Czech
Penyelaras: Michaela Pappova mpappova@seznam.cz

<option value="Denmark">Denmark</option>
Sören Julin Frederiksen asitis@cheerful.com

Perancis: Les Leon Mañjushri
Penyelaras: Rohini Schiff rohini.schiff @ free.fr

Jerman: Ajita Übersetzungsgruppe
Penyelaras: Hans-Peter Hulliger hphulliger@gmx.ch ; hphulliger@gmx.de

Yunani
Penyelaras: Klairi Draghiou klairi_d@yahoo.com

Halifax: Nalanda Terjemahan Jawatankuasa http://www.shambhala.org/ntc/
Pengarah Eksekutif: Acharya Larry Mermelstein lmermelstein@shambhala.org

Iran

Italy
Penyelaras: Giovanna Lucchini gio.vanna @ bluewin.ch

Korea

Belanda: Nalanda Vertalingen
Penyelaras: Jawapan de Vries anstext@xs4all.nl

<option value="Mexico">Mexico</option>
Penyelaras: Cecilia Amador jcamador@prodigy.net.mx ; dekyidrolma@gmail.com

<option value="Poland">Poland</option>
Penyelaras: Roman Skrypcak rocznyl@yahoo.com

Quebec: Les Tranductions Nalanda
Penyelaras: Andree Lapierre andree.lapierre @ csn.qc.ca

Romania

Rusia:

Sepanyol: Comite Nalanda España
Penyelaras: Rafael Aranguren rparanguren@wanadoo.es

<option value="Sweden">Sweden</option>
Penyelaras: Birgitta Marteleur birgitta@avancera.a.se

<option value="Ukraine">Ukraine</option>

The Penterjemah

Alexandra Kalinine (Paris)
Pascal Machado (Ottawa, Kanada)
Danielle Blouin (Halifax, Kanada)
Suzanne Schecter Côté (Ottawa, Kanada)
Rohini Schiff (Corte, Corsica)
Konstanze Brockstedt (Dechen Chöling, Perancis)
Maria Bolda (Hamburg, Jerman)
Franz Lukas (Marburg, Jerman)
Victor Piatnitski (Kiev, Ukraine)
Aleksey Mikhanchuk (Kiev, Ukraine)
Vladyslav Zhurba (Kiev, Ukraine)
Alenka Bajec (Ljubljana-Slovenia)
Tatiana-Papas (Athens, Greece)
Olga Papalexandrou (Athens, Greece)
Luz Rodriguez (Cadanes Pilona, ​​Sepanyol)
Sergio Gomez (Santiago, Chile)
Jarek Paslawski (Szczecin, Poland)
Alicia Negri (Sao Paulo, Brasil)
Oddone Marsiaj (Sao Paulo, Brazil)
Valeria Pasta (Denver dan Sao Paulo)
Yeachin Tsai (Albany, NewYork. Bahasa Mandarin)
Chien Ni (Taipei, Taiwan)
Birgitta Marteleur (Stockholm, Sweden)
Antonella Macconi (Casa Garuda, Itali)
Simba, Shim Eun Hye (Boulder, Colorado. Penterjemah korea)
Seweryn Julien (Szczecin, Denmark)
Alice Buehler (Prague, Republik Czech)
Abbott Leal (Woodland, California. Proofreader extraordinaire)

Sepuluh dalam bahasa Cina oleh Yeachin Tsai, Chien Ni, dan ahli-ahli lain Sangha Taipei; dua di Czech oleh Alice Buehler; dua dalam bahasa Arab oleh Arthur Zarate; dua di Itali oleh Brian Hilliard dan Antonella Macconi; dua di Sweden, satu dalam bahasa Korea oleh Simba, Shim Eun Hye; salah di Farsi Parsi, (lebih suka untuk kekal tanpa nama), satu di Denmark oleh Seweryn Julien.

Alexandra Kalinine dan Rohini Schiff-Bhagwat untuk Shambhala en Fracais; Pascal Machado, Blouin Danielle, dan Suzanne Schecter Côté di Kanada; Konstanze Brockstedt, Maria Bolda, Tobias Kroll, Franz Lukas, dan Irena Andersen untuk Shambhala auf Deutsch; Satu kumpulan yang diketuai oleh Alenka Bajec Strle di Slovenia; Aleksey Mikhanchuk dan Victor Piatnitski untuk Шамбала по-русски (Shambhala di Rusia); Vlad Zhurba untuk Як медитувати (Ukraine); Luz Rodrigues untuk Sakyong Mipham Rinpoche en español dan juga captioning hampir semua video pada Sakyong itu saluran Bahasa Inggeris; Sergio Gomez untuk terjemahan Amerika Latin Sepanyol Belajar Bertafakur Alicia Negri dan Oddone Marsiaj (yang juga menterjemahkan buku "Kebenaran Penderitaan"), Carlos A. Inada, Lely Abud, Helena hungria, Walter Morita, Maristela Pasta Leal Casati, dan Valeria untuk Shambhala em português; Jaroslaw Paslawski untuk Szambala Polska (Shambhala di Poland); Tatiana Papas untuk Σαμπάλα Ελλάδα (Shambhala Greece).

Shambhala en Français telah terima kasih mungkin kebanyakannya untuk kerja yang menakjubkan menterjemahkan video oleh Alexandra Kalinine, di Paris. Juga menterjemahkan video oleh Pascal Machado, Blouin Danielle, dan Suzanne Schecter Côté di Kanada, dan Rohini Schiff-Bhagwat di Perancis.

Shambhala auf Deutsch adalah terima kasih kepada kerja besar menterjemahkan video oleh Konstanze Brockstedt, Maria Bolda, Heike Sauer, Tobias Kroll, Franz Lukas, Sang-Gye Buschmann, dan Irena Andersen.

Šambala Ljubljana (Slovene) adalah disebabkan oleh usaha sekumpulan penterjemah di Ljubljana, ibu kota Slovenia, yang diketuai oleh Alenka Bajec Strle, yang juga menubuhkan saluran YouTube.

Шамбала по-русски (Shambhala di Rusia) terima kasih kepada kerja hebat Aleksey Mikhanchuk di Kiev, yang diterjemahkan kebanyakan video, Victor Piatnitski menterjemahkan beberapa juga, dan Vlad Zhurba yang melakukan terjemahan Ukraine Як медитувати.

Sakyong Mipham Rinpoche en español. Rodrigues Luz tidak semua menterjemahkan untuk satu ini. Dia melakukan hampir semua video di saluran Inggeris Sakyong, jadi ia seolah-olah versi Sepanyol yang akan menjadi cara yang baik untuk pergi. Sergio Gomez melakukan terjemahan Amerika Latin Sepanyol Belajar Bertafakur.

Shambhala en español Lagi Luz Rodrigues tidak semua menterjemahkan untuk satu ini.

Shambhala em português. Terjemahan itu dilakukan oleh pasukan di Sao Paulo diketuai oleh Alicia Negri dan termasuk Oddone Marsiaj (yang baru sahaja selesai terjemahan "Kebenaran Penderitaan" buku), Carlos A. Inada (juga tidak Dharma Seni / http://blog . dharma.art.br), Lely Abud, Helena hungria, Walter Morita, Rodrigues Breno, dan Maristela Leal Casati. Valeria Pasta menterjemahkan tajuk video dan beberapa teks pada saluran.

Szambala Polska (Shambhala di Poland) adalah terima kasih kepada Jaroslaw Paslawski yang melakukan semua terjemahan dan menubuhkan saluran.

Shambhala Greece, ÓáìðÜëá AE adalah terima kasih kepada Tatiana Papas yang menubuhkan saluran. Terima kasih juga kepada beliau dan Olga Papalexandrou untuk menterjemahkan video.

Terdapat juga terjemahan dalam beberapa bahasa lain yang tidak mempunyai saluran mereka sendiri lagi. Ini semua adalah mengenai video di saluran Sakyong serta saluran lain yang mempunyai video, walaupun ada yang "tidak tersenarai" Shambhala Hari, Tuai Damai, video dan lain-lain:

8 Czech oleh Alice Buehler
2 Bahasa Arab oleh Arthur Zarate
5 Itali oleh Brian Hilliard dan Antonella Macconi, Gio Lucchini, dan Paola Pavese.
5 Sweden oleh Nina Jones dan tanpa nama
1 Korea oleh Simba, Shim Eun Hye
1 Farsi Parsi, (lebih suka untuk kekal tanpa nama)
2 Denmark oleh Seweryn Julien

Terima kasih besar kepada Leal Abbott bukti membaca kapsyen Inggeris bagi kebanyakan semua video ini dan Phyllis Ohm yang telah juga kalis agak beberapa.

Terima kasih banyak juga Alan Kelly yang ditranskripsikan dan bertajuk beberapa video Vidyadhara.

Terima kasih kepada jurutranskrip beberapa baru yang telah menyertai dalam untuk membantu usaha ini: Mark Wilhelmi, Laura Mae Noble, Cynther Greene, Travis Mei, Catherine Neill, Jill Sandleben dan Bonnie Miller.

Flyer

Permalink: http://translators.shambhala.info/

Sakyong dan Keluarga
Khamis 26 Ogos

Halifax Mayor Tahniah Seri Paduka Baginda Yang di – Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pada Kelahiran Anak Pertama

26 ogos 2010 – 11:33 | Permalink |

Dalam surat bertarikh Ogos 16, Datuk Bandar Halifax, Peter Kelly, memanjangkan mengucapkan tahniah kepada Seri Paduka Baginda Yang di – Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk kelahiran anak pertama mereka pada pihak penduduk Halifax dan Majlis Serantau Halifax. Surat tersebut menyatakan, "Kami amat berbesar hati bahawa anda memilih untuk mempunyai acara yang diberkati di sini di tengah-tengah kami, dalam apa yang telah menjadi, dengan kehadiran anda dialu-alukan, pusat spiritual masyarakat Shambhala di seluruh dunia."

Baca surat penuh:
jetsun-drukmo-halifax-mayor-tahniah

Untuk Sakyong dan Sakyong Wangmo
Shambhala Antarabangsa
1084 Tower Road
Halifax, NS B3H 2Y5

Tuanku

Bagi pihak penduduk Perbandaran Halifax Serantau dan ahli-ahli Majlis Halifax Regional, saya ingin mengucapkan kepada anda semoga beroleh kejayaan dan hangat tahniah atas kelahiran anak pertama anda, Puteri Drukmo Yeshe Saraswati Ziji Mukpo.

Kami amat berbesar hati bahawa anda memilih untuk mempunyai acara yang diberkati di sini di tengah-tengah kami, dalam apa yang telah menjadi, dengan kehadiran anda dialu-alukan, pusat spiritual masyarakat Shambhala di seluruh dunia.

Puteri boleh membesar mengetahui sahaja keamanan, ketenangan dan kebahagiaan dan sebagainya dapat memberi inspirasi yang sama pada orang lain.

Hormat, saya tetap

Peter Kelly
Datuk Bandar

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/08/26/halifax-mayor-congratulates-their-majesties-on-birth-of-first-child/

Sangha Menggembleng untuk Menyokong Mereka Displaced oleh Boulder Kebakaran

Sep 10, 2010

Seperti yang dilaporkan dalam berita nasional, lebih 6,000 ekar tanah hutan di pergunungan di atas Boulder, Colorado telah dibakar pada minggu lepas.

Ramai orang telah kehilangan rumah mereka dalam kebakaran itu, termasuk ahli Sangha Shambhala. Walaupun tidak ada kehilangan nyawa manusia, haiwan banyak mempunyai syak lagi meninggal dunia, dan beribu-ribu penduduk telah dipindahkan. Baca Times Shambhala untuk cerita dan gambar dikemaskini: http://shambhalatimes.org/

Boulder Shambhala Center menawarkan sokongan dengan mengumpul senarai sumber dari Sangha tempatan, termasuk tempat bagi orang-orang dan haiwan peliharaan mereka untuk tinggal sehingga mereka dapat kembali ke rumah atau mula membina kehidupan yang baru. MARPA House mengalu-alukan sebagai Sangha pelarian banyak kerana mereka boleh menampung dan lengan Desung Kasung Dorje telah berhubung dengan orang secara peribadi untuk menawarkan sokongan.

Peringkat perancangan awal dijalankan untuk acara amalan bagi orang-orang yang berjuang di seluruh bandar, tanpa mengira status keahlian mereka atau penglibatan dalam Buddhisme.

Bagi masyarakat antarabangsa, amalan Tonglen dan belas kasihan adalah digalakkan, sebagai bencana alam menyediakan masa mujarab untuk merenungi kebenaran penderitaan dan kefanaan.

(Pengumuman ini adalah dari Perkhidmatan Berita Shambhala )

Komuniti Artikel
Jumaat September 10

Sangha Menggembleng untuk Menyokong Mereka Displaced oleh Boulder Kebakaran

September 10, 2010 – 2:30 pm | Permalink |

Seperti yang dilaporkan dalam berita nasional, lebih 6,000 ekar tanah hutan di pergunungan di atas Boulder, Colorado telah dibakar pada minggu lepas. Boulder merupakan bahagian penting geografi antarabangsa Shambhala, dan selama lebih 35 tahun landskap yang indah telah dihoskan amalan komuniti yang besar dan komited.

Ramai orang telah kehilangan rumah mereka di dalam api, termasuk beberapa ahli Sangha Shambhala. Ribuan telah dipindahkan dan api datang dekat untuk mengancam bandar itu sendiri, walaupun ramai orang yang dijangka untuk meninggalkan rumah dan harta benda mereka.

Ini adalah masa untuk mengumpul sokongan tempatan dan antarabangsa. Boulder Shambhala Center mengumpul senarai sumber dari Sangha tempatan, termasuk tempat bagi orang-orang dan haiwan peliharaan mereka untuk tinggal sehingga mereka mampu untuk pulang ke rumah atau mula untuk membina hidup baru. MARPA House mengalu-alukan sebagai Sangha pelarian banyak kerana mereka boleh menampung dan lengan Desung Kasung Dorje telah berhubung dengan orang secara peribadi untuk menawarkan sokongan.

Peringkat perancangan awal adalah dijalankan untuk acara dimaksudkan untuk memegang ruang bagi orang-orang yang berjuang di seluruh bandar, tanpa mengira status keahlian mereka atau penglibatan dalam Buddhisme.

Bagi masyarakat antarabangsa, amalan Tonglen dan belas kasihan adalah digalakkan, sebagai bencana alam menyediakan masa yang mujarab untuk merenungi kebenaran kefanaan.

Tunggu untuk artikel-artikel yang lebih dari Times Shambhala.

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/09/10/sangha-mobilizing-to-support-those-displaced-by-boulder-fire/

Tindak balas pantas menyokong kembalinya Sakyong berundur

Sep 30, 2010

Dalam tempoh dua hari pertama usaha Mandala luas untuk menyokong pulangan Sakyong berundur, ahli Sangha telah menderma lebih daripada cukup untuk membiayai sebulan terakhir lima bulan amalan yang mendalam.

Surat kepada semua Shambhalians telah dihantar secara individu pada Selasa minggu ini. Menjelang akhir Rabu 70 penderma telah menawarkan lebih daripada $ 18,000. Ini meliputi kos untuk sebulan berundur. Hadiah lanjut, yang dijangka dalam tempoh beberapa hari akan datang, akan pergi ke arah bulan-bulan selebihnya. Sumbangan boleh dibuat pada http://shambhala.org/giving/fallsponsorshipcalendar.php

Pada pertengahan titik berundur, Sakyong menulis: "Sebagai banyak anda tahu, saya telah diambil berundur ini dalam tahun Tiger Besi. Menurut Tibet astrologi, ia dianggap satu tahun halangan, serta menjadi tahun penting untuk diri sendiri. Oleh itu, saya telah mengurangkan aktiviti saya dan memasuki berundur ini … Ini telah menjadi masa yang berkuasa dan bermakna. Lebih daripada biasa, saya merasakan betapa beruntungnya kita mempunyai ajaran-ajaran … Pada hari ini, walaupun kita mungkin berasa terharu dan lemah, kita masih boleh membantu dunia dan membimbing ke arah yang positif … Saya tidak dapat meluahkan betapa saya menghargai usaha dan keazaman bahawa anda semua telah, untuk berada di perjalanan ini tidak mudah. Tetapi ia adalah melalui keazaman dan keberanian anda bahawa saya sendiri diilhamkan …Saya bercadang untuk terus berundur saya melalui baki tahun, dan menyimpulkan selepas Hari Shambhala. Saya fikir anda semua, setiap hari. "

Jika anda akan suka untuk membuat persembahan setakat ini dalam berundur yang Sakyong itu, ia akan dalam bentuk mengambil peranan penaung untuk sebahagian atau semua salah satu daripada hari-hari mulai Oktober hingga Februari, apabila Sakyong yang akan membuat kesimpulan ini fasa berundur pada Shambhala Hari 5 Mac. Dalam bersesuaian dengan upacara tradisional, nama-nama pengunjung akan membaca setiap hari.

Jika anda mahu, anda boleh mendedikasikan sumbangan anda, bukan sahaja kepada kesejahteraan berundur Sakyong, tetapi juga kepada mana-mana orang yang khas atau peristiwa dalam hidup anda – ia boleh menjadi aspirasi bagi orang yang sakit, bagi seseorang yang adalah dekat kepada kematian atau telah meninggal dunia, bagi kanak-kanak yang baru lahir (atau kanak-kanak tentang dilahirkan!) Dan seterusnya. Untuk memilih tempoh masa yang anda ingin untuk menjadi penaung, dan membuat sumbangan anda, sila layari http://shambhala.org/giving/fallsponsorshipcalendar.php

Untuk teks penuh surat yang dihantar kepada Mandala awal minggu ini, sila klik di sini http://www.shambhala.org/giving/fallretreatletter.php

Permalink: http://shambhala.org/community/sns/index.php?id=570

Keahlian Shambhala kini 8,000 di 47 buah negara

Okt 22, 2010

Direkodkan di seluruh dunia keahlian Shambhala mencapai 8.000 bulan ini. 8,000 Shambhala ahli direkodkan pada pangkalan data Shambhala tersebar di seluruh 47 buah negara, di samping kepada "kawan Shambhala" banyak lagi. Kini terdapat 214 Shambhala pusat dan kumpulan (termasuk pusat amalan utama) di seluruh dunia.

Permalink: http://shambhala.org/community/sns/index.php?id=573

"Perbadanan hendaklah tidak mempunyai ahli."

~ Dipinda dan Dinyatakan Semula Artikel Penubuhan Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu) Dahulu Vajradhatu Satu Colorado Nonprofit Corporation [Filed] 2 MAC 2001 Alexander Halpern Naib Presiden Vajradhatu [ditandatangani] 22 Februari, 2000, p.3

Surat Matahari Pagi

Mesej Retreat dari Sakyong Mipham Rinpoche

Nov 24, 2010

Klik di sini untuk PDF fail dalam bahasa Inggeris.

Untuk terjemahan dalam bahasa-bahasa lain, klik pada pautan di sebelah kanan. Terjemahan lanjut tiba mengikut jam, jadi sila semak kembali.

Permalink: http://www.shambhala.org/community/loms.php

Surat Matahari Pagi dari Sakyong Komuniti Shambhala

Nov 25, 2010

Semalam mesej ini telah dihantar dari Majlis Kalapa mengarahkan kepada semua ahli Shambhala. Rupa-rupanya ia tidak mencapai semua orang, dan kami sedang mencari ke dalam ini. Ia diulangi di sini dengan pautan kepada surat Sakyong.

Surat Matahari Pagi
dari Sakyong, Jamgon Mipham Rinpoche

Sila layari laman ini untuk surat: http://www.shambhala.org/community/loms.php

Kami gembira untuk menghantar ini kepada anda bagi pihak Sakyong itu,

Richard ♥ Reoch, Presiden Shambhala,
Mitchell Levi, Lamen Kyi Khyap,
Adam Lobel, Kalapa Acharya,
Jesse Grimes, Makpon,
Connie Brock, Chagdzo Kyi Khyap,
Joshua Silberstein, Ketua Kakitangan Ladrang Sakyong

24 November 2010

Permalink: http://www.shambhala.org/community/sns/index.php?id=578

Komuniti Artikel, Mandala Projek
Selasa 7 Dis

Presiden ♥ Reoch Alamat Masa Penting

Disember 7, 2010 – 7:00 am | Permalink |

Presiden Richard Reoch ♥ baru-baru ini menyertai Julia Sagebien di Radio Tawarikh untuk perbualan meluas. Dengan galakan yang setiap daripada kita menganggap peranan kami dalam tempoh ini penting sepuluh tahun, dalam temu bual ini Presiden Reoch ♥ menawarkan kita rasa berharga pandangan, ketara cara mahir, dan melihat dengan lebih dekat pada apa yang Sakyong ada dalam fikiran Sakyong Mipham.

Klik di sini untuk mendengar temu bual itu.

Dari Tawarikh:

Dalam ini meriah satu jam perbualan Richard ceramah tentang surat kepada masyarakat yang Sakyong itu, kesan krisis ekonomi, mengimbangkan kedalaman amalan kita dengan keperluan mengaitkan kepada dunia yang lebih besar, wawasan yang Sakyong ini untuk berapa besar Shambhala mungkin menjadi, isu-isu kesetiaan amanah, dan kesetiaan, mewujudkan budaya kebaikan, pantulan pada kesinambungan keturunan yang Sakyong, dan Sakyong keluarga Sakyong Wangmo yang semakin meningkat, isi rumah Shambhala, bekerja dengan konflik dalam masyarakat kita, mendengar kepada orang lain, kuasa drala dan windhorse apabila bekerja di dunia, keturunan Shambhala sebagai pelindung untuk semua keturunan, Kagyu dan amalan laluan Nyingma dalam Shambhala, dan di mana pelajar-pelajar yang lebih tua?

Permalink: http://shambhalatimes.org/2010/12/07/president-reoch-addresses-this-pivotal-time/

Mandala Projek

Key Developments dalam Mandala kami

11 Januari, 2011 – 17:50 | Permalink |

Majlis Kalapa telah menawarkan gambaran apa yang telah berlaku di seluruh Mandala kami sejak kemaskini pada Jun lepas. Ini laporan yang jauh bagai menonjolkan Keturunan Shambhala, Keluarga Mukpo, Amalan dan Pendidikan, Pentadbiran, Kasung Dorje, Shambhala Eropah, Shambhala Media, Shambhala Online dan komuniti rangkaian kami, Pusat Amalan utama, Gampo Abbey, dan pusat berundur lain, Pembangunan Masyarakat , kempen Masa Depan Kita, dan menawarkan satu forum untuk komen dan maklum balas.

Kami gembira dapat menghantar anda ini kini segar mengenai perkembangan utama dalam Mandala kami. Ramai orang berkata berapa banyak mereka menghargai kemas kini yang sangat panjang global kami pada bulan Jun. Kami cuba eksperimen dengan satu terbaru ini. Kami telah disiarkan secara online.

Anda boleh membaca secara online, melihat gambar, dan mengikuti banyak pautan ke laman web filem dan lain-lain – atau memuat turun dari laman web. Untuk melihat atau memuat turun kemas kini ini, sila klik di sini.

Dengan hasrat setiap baik untuk 2011,

Presiden Reoch ♥

bagi pihak Majlis Kalapa

Permalink: http://shambhalatimes.org/2011/01/11/key-developments-in-our-mandala/

Kalapa Majlis

Mandala Kemaskini: Januari 2011

Kami gembira untuk menjadi mampu untuk memberikan semua rakan-rakan kami di Shambhala ini kini segar mengenai perkembangan utama dalam Mandala kami. Ramai, ramai orang berkata berapa banyak mereka menghargai kemas kini kami sangat panjang pada bulan Jun, dan mencadangkan kita menghantar pendek yang sangat sedikit bulan. Untuk memendekkan kemas kini ini, terdapat pautan seluruh mesej ini, serta pautan ke satu kita menghantar kepada anda pada bulan Jun.

Jika anda mempunyai soalan atau cadangan, sila lakukan mari kita tahu dengan menggunakan "Over kepada Anda" link live pada akhir pengumuman ini. Jika anda lebih suka untuk memuat turun kemas kini ini supaya anda boleh membacanya kemudian, sila klik di sini.

Berikut adalah menggariskan update yang berikut:

Keturunan Shambhala

The Sakyong dan Sakyong Wangmo
Tahun berundur: fasa terakhir
Surat Matahari Fajar
Sakyong Wangmo
Bersedia untuk keluarga berkembang

Keluarga Mukpo

Amalan dan Pendidikan
Rainbow lebih Kalapa Valley
Thangka Vajradhara Besar kini dipasang dalam Stupa Besar Dharmakaya
Sokongan untuk Kagyü dan Nyingma Amalan
Pelantikan Shambhala Shastris
Antarabangsa Jadual Program 2011
Kanjuro Shibata XX

BAb 7 Tadbir urus Korporat
Kalapa Council – melihat ke hadapan
Jun 2010 Kemas pautan
Tiga kali ganda strategi kewangan
Presiden temuduga
Pengarah Eksekutif yang dilantik, Shambhala Eksekutif menubuhkan
Kalapa Tadbir Gathering
Mandala Majlis – satu inisiatif baru
Pusat Kalapa Modal – laporan kemajuan

Kasung Dorje

Shambhala Eropah

Shambhala Media, Shambhala Online dan komuniti rangkaian kami
New Shambhala Rangkaian untuk pergi hidup
Bermakna mahir dan Kebijaksanaan
Pautan Lain
Shambhala Online

Amalan Utama Pusat, Gampo Abbey dan pusat berundur lain
Karmê Chöling
Dorje Denma Ling
Dechen Chöling
Pusat Shambhala Mountain
Gampo Abbey
Pautan ke pusat-pusat lain untuk berundur dan amalan yang mendalam

Pembangunan komuniti
Newsletter Komuniti
Majlis Community Care

Kami kempen Masa Depan

Kepada anda – pautan langsung untuk komen dan soalan anda …

Yours dalam Wawasan Radiant daripada Shambhala,

Kalapa Majlis –

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri beliau, Sakyong Kongma
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri beliau, Wangmo Sakyong
Presiden Shambhala dan Pengerusi Majlis Kalapa, Encik Richard Reoch ♥
Khyap Lamen Kyi, Acharya, Dr Mitchell Levi
Acharya Kalapa, Encik Adam Lobel
Makpön, Komander Kasung Dorje, Encik Jesse Grimes
Chadzö Kyi Khyap, Cik Connie Brock
Ketua Kakitangan Ladrang Sakyong, Encik Josh Silberstein

Permalink: http://shambhala.org/community/kalapacouncilupdateJan2011.html

Komuniti Artikel, Mandala Projek

Satu jalan Fundraising Bersepadu

February 7, 2011 – 07:00 | Permalink |

Ratnas. Gambar ihsan Corey Kohn.

Lodro Rinzler ♥, pembangunan penyelaras bagi Pejabat Kewangan dan Pembangunan Shambhala, saham gambaran usaha mengumpul dana pada 2010 dan meminta bantuan daripada semua entiti Shambhala untuk menubuhkan dan mengendalikan dalam diselaraskan, mengumpul kalendar bersatu.

Apabila Kumpulan Dana bercakap bulan lepas kita terpaksa berhenti seketika dan melihat lebih pelbagai luas rayuan dengan mata yang pragmatik. Ya, terdapat telah banyak meminta untuk wang. Namun entah bagaimana sihir telah berlaku. Di tengah-tengah kekeliruan tentang usaha yang terselaras, tambahan tidak berjadual rayuan, dan berhampiran matlamat mustahil, berjuta-juta dolar telah dibangkitkan dalam Shambhala tahun ini. Ini adalah benar-benar luar biasa.

Pada panggilan persidangan bulanan kami, Dana Kumpulan mengakui bahawa cara terbaik untuk berbuat demikian adalah untuk memulakan menganjurkan kalendar 2011 bersatu mengumpul dana. Kalendar ini akan dilancarkan pada bulan Februari dan memaparkan semua 2011 rayuan yang ditetapkan untuk mengambil tempat di Mandala Shambhala. Dalam usaha untuk membuat kalendar ini 2011 kejayaan kami memerlukan bantuan anda.

Matlamatnya adalah untuk mempunyai semua kutipan dana pada tahun baru yang diselaraskan melalui Kumpulan Dana dalam usaha untuk memastikan bahawa pendekatan bersatu dikekalkan. Ia akan mengambil sedikit masa untuk kita sebagai mandala untuk mendapatkan digunakan untuk mengumpul dana bersatu. Tahun ini telah eksperimen besar dalam hal itu dan kami tidak sabar-sabar untuk bekerja dengan anda pada komunikasi meningkat dan penyelarasan pada tahun 2011. Ceria Tahun Baru!

Permalink: http://shambhalatimes.org/2011/02/07/path-o-unified-fundraising/

Kalendar Bersepadu penjanaan Dana Dilancarkan Tahun Hare Besi

Feb 4, 2011

Adalah menjadi harapan kami bahawa kalendar ini akan membolehkan Shambhalians dan kawan Shambhala sedar aktiviti mereka mungkin ingin menyumbang dan bajet sewajarnya. Untuk melihat kalendar penjanaan dana sila layari laman web ini:

http://www.shambhala.org/giving/fundraisingcalendar2011.php

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Kumpulan Dana, sila layari laman web ini:
http://www.shambhala.org/giving/danagroup.php

David S. Brown
Pejabat Kalapa Mahkamah
Shambhala
1084 Tower Road
Halifax, NS, B3H 2Y5
Kanada
(902) 425.4275 x33
dbrown@shambhala.org

Permalink: http://shambhala.org/community/sns/index.php?id=588

Dana Kumpulan

Kumpulan Dana adalah satu pasukan orang dengan pengalaman penjanaan dana dan kewangan dengan aspirasi untuk mencergaskan semua aspek memberi dalam masyarakat kita.

Sumber untuk Shambhala Pusat kempen penjanaan dana

Lihat bersepadu Shambhala penjanaan dana kalendar

Ajaran mengenai kemurahan hati

Dengar ceramah menyimpulkan Sakyong Mipham Rinpoche kepada 2009 Shambhala Kongres, termasuk pengenalan kepada "Empat Kebenaran Wang"

Lihat amalan kemurahan hati kami dikemaskini setiap bulan!

Menghadiri program bekerja dengan hubungan peribadi anda dengan wang dan kekayaan

Dengar ceramah oleh Sakyong Mipham Rinpoche mengenai topik kemurahan hati
Nota: diberikan pada 27 November, 2007 di Halifax Nova Scotia

Maklumat pada dirancang memberi

Daftar keluar video page Kumpulan Dana baru kami

Klik di sini untuk melihat akhir tahun bersatu laman web kami rayuan

Hasil kajian kami pada topik mengapa Shambhalians melakukan atau tidak memberi wang kepada Sangha

Surat pengakuan derma tunai untuk Amerika Syarikat

Maklumat mengenai komitmen kepada kemapanan kewangan Shambhala

Lihat senarai Majlis Sakyong keutamaan pembiayaan

Baca The Jewel: Dana Kumpulan newsletter

Mandala Pendana Menawarkan kami – maklumat penting bagi Pusat hosting Sakyong Mipham Rinpoche

Ahli Kumpulan Dana

Permalink: http://www.shambhala.org/giving/danagroup.php

Dana Kumpulan Biodata

Christine Baranay, White River Junction VT
Connie Brock, Minneapolis MN
Amy Conway, Berkeley CA
Sue Gilman, Karme Choling
Susan Hyatt, Washington DC
Lisa Johnston, Boulder CO
Pamela Krasney, CA Sausalito
Patrick Lawler, Dorje Denma Ling
Lodro ♥ Rinzler, Boston MA
Larry Teitelbaum, Lexington, MA

Untuk menghubungi ahli Kumpulan Dana sila e-mel shambhalagenerosity@gmail.com
Permalink:

http://www.shambhala.org/giving/dgbios.php

Mandala Projek

Beacon – Kalapa Modal Pusat Berita

18 Mac 2011 – 14:12 | Permalink |

Baca tentang mesyuarat kami dengan pegawai kerajaan.

Klik di sini untuk melihat surat berita suku tahun pertama kami.

Steve Baker dan Guyaux Françoise, pemaju laman web kami, di The Hub, tempat kerja kami – photo oleh Melissa Howell

Permalink: http://shambhalatimes.org/2011/03/18/the-beacon-kalapa-capital-centre-newsletter/

BEACON THE
| THE KALAPA MODAL PUSAT! Mac 2011

Idea bergema
dengan Majlis Perbandaran Halifax Serantau dan Wilayah

Kesusahan yang mendalam yang mempengaruhi KEMANUSIAAN SEMUA

Dalam mesyuarat selepas mesyuarat, maklum balas daripada pegawai kerajaan telah sangat menggalakkan.

Satu jawatankuasa yang terdiri daripada Presiden Richard Reoch ♥, Marty Janowitz ♥, Kay Crinean, Tom Bell, Landy Mallory dan Steve Baker, Pengarah Pusat Kalapa Modal, telah membincangkan kemungkinan bahawa Pusat Kalapa Modal boleh bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Halifax Serantau ( HRM) dan Provinsi Nova Scotia untuk menjadi hab komunikasi untuk pembangunan mampan dan inisiatif hijau, pusat persidangan untuk persidangan alam sekitar dan / atau yg menarik untuk dilihat bagi teknologi inovatif hijau. Terdapat perbincangan mengenai sama ada atau tidak untuk pergi ke Greater Halifax Perkongsian (GHP), sebuah organisasi pembangunan ekonomi, dan pegawai kerajaan untuk membincangkan idea ini. Selepas beberapa perbincangan, Marty Janowitz ♥ ditambat istilah yang tepat yang kita akan gunakan untuk mengapungkan idea-idea ini, "Adakah ia bergema?"

Dalam mesyuarat berikutnya dengan pegawai-pegawai kerajaan dan pelbagai GHP, kami telah bertemu dengan apa-apa tetapi tindak balas yang positif. Ahli Parlimen, Megan Leslie, menyatakan bahawa dia boleh membantu kita membuat sambungan. Halifax Datuk Peter Kelly adalah bersemangat mengenai Pusat Modal Kalapa yang terletak di pusat bandar dan ditawarkan untuk mengatur bagi kita untuk melawat World Trade Centre dan untuk bertemu dengan pemaju pusat konvensyen baru. Jim Donovan, Pengurus Pembangunan Ekonomi untuk HRM, mahu kekal terlibat dan membantu memudahkan proses kami. Beliau menunjukkan bahawa mungkin ada pembiayaan hijau untuk kita jika kita menduduki sebuah bangunan milik municipally. Andy Fillmore, HRM Ketua Perancang Bandar telah ditawarkan untuk memudahkan perancangan untuk kita apabila kita sudah bersedia untuk memulakan pemilihan tapak. Dan Paul Hitam, Pengarah Dasar dan Hubungan Masyarakat di Pejabat Nova Scotia Premier, Darrell Dexter, memberikan kita berbilang kenalan dalam kerajaan Wilayah, di mana kita akan melaporkan selepas mereka mesyuarat.

Mayor Kelly dan Paul Hitam telah selesai program di Pusat Shambhala, dan, seberapa banyak anda tahu Megan Leslie memberi ucaptama pada Kongres Shambhala pada tahun 2009.

Menariknya, Jim Donovan dan Andy Fillmore kedua-duanya mengulas bahawa mereka suka merujuk kepada Halifax sebagai "Kalapa." Jim Donovan juga berkata, "Saya mula melihat beberapa rayuan dalam mengaitkan nama Halifax dengan Kalapa. Ia mempunyai apa-apa cincin yang positif dan memberi inspirasi kepada – tiada bagasi negatif "!

Tidak syak lagi, kenalan ini akan membawa kita dalam arah yang kita perlu pergi dan boleh, pada akhirnya, hasilnya pembiayaan beberapa untuk projek itu.

Permalink: http://kalapacapital.files.wordpress.com/2011/02/winter-2011.pdf

Perang adalah Keamanan! Kebebasan adalah Perhambaan! Kejahilan adalah Kekuatan! Malu adalah Kebanggaan!

Projek Chronicles

Permalink: http://www.chronicleproject.com

Pada Shambhala dan Sambungan Samaya

Dengan sesalur Ellen
Sabitan Peribadi

Tidak berapa lama dahulu saya mendengar seseorang mengatakan bahawa orang-orang yang tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sakyong atau Shambhala Antarabangsa adalah orang-orang yang tidak mengamalkan dan oleh itu, kita tidak perlu membayar perhatian kepada mereka. Seperti yang saya melangkah ke dalam bilik mandi pada keesokan harinya, saya mendapati diri saya secara beransur-ansur lencun dengan pemikiran dan pantulan dalam respons kepada kenyataan bahawa. Walaupun bilik mandi berakhir, banjir lain terus untuk beberapa jam seterusnya dan saya sedar yang saya perlu untuk menulis idea-idea ke bawah, jika hanya untuk diri sendiri. Mereka mencerminkan beberapa perasaan yang tulus, pantulan dan perjuangan pelajar yang lebih tua daripada Vidyadhara.

Warsaw, Poland
Lihat dari 15 km di atas 52 ° 15'N 21 ° E

Permalink: http://www.chronicleproject.com/stories_176.html

Tawarikh Radio Presents

Kiriman

dengan Julia Sagebien

Ini episod, November 30, 2010:

Richard Reoch ♥

Mula Siri Baru

Ini perbualan dengan ♥ Reoch Richard, Presiden Shambhala Antarabangsa, adalah yang pertama siri baru.

Dalam episod ini

Dalam ini meriah satu jam perbualan Richard ceramah tentang surat kepada masyarakat yang Sakyong itu, kesan krisis ekonomi, mengimbangkan kedalaman amalan kita dengan keperluan mengaitkan kepada dunia yang lebih besar, wawasan yang Sakyong ini untuk berapa besar Shambhala mungkin menjadi, isu-isu kesetiaan amanah, dan kesetiaan, mewujudkan budaya kebaikan, pantulan pada kesinambungan keturunan yang Sakyong, dan Sakyong keluarga Sakyong Wangmo yang semakin meningkat, isi rumah Shambhala, bekerja dengan konflik dalam masyarakat kita, mendengar kepada orang lain, kuasa drala dan windhorse apabila bekerja di dunia, keturunan Shambhala sebagai pelindung untuk semua keturunan, Kagyu dan amalan laluan Nyingma dalam Shambhala, dan di mana pelajar-pelajar yang lebih tua?

Permalink: http://www.chronicleproject.com/chroniclesradio_dispatches/index_dispatches.html

Perbualan dengan Jack Elias

21 November 2003

Jack Elias adalah salah satu penduduk asal Tassajara, biara Zen Buddha di California diasaskan oleh Suzuki Roshi pada tahun 1967. Tiga tahun kemudian, Jack berada di sana apabila Chögyam Trungpa Rinpoche pertama kali bertemu Roshi di Zen Center di San Francisco

Saya masih ingat apabila beliau bercakap tentang ajaran, bahawa mereka tidak berada di luar, perkara sewenang-wenangnya. Itu ajaran adalah apa yang mereka kerana mereka menyatakan sesuatu yang bersesuaian dengan sifat kita yang sebenar. Saya benar-benar merasakan bahawa ajaran masih hidup dalam sel-sel badan saya – bahawa ajaran adalah apa yang kita dan bahawa bahasa hanya cuba untuk menggambarkan ia.

Permalink: http://www.chronicleproject.com/stories_30.html

The Chronicles CTR adalah berdaftar bukan keuntungan masyarakat di Provinsi Nova Scotia. Lembaga Pengarah kami termasuk Joanne Fordham, Walter Fordham, Carolyn Gimian, Cassell Kasar, Daniel Hessey, dan Andrew Munro, dengan penyumbang.

Ya, kita boleh!

Ah sem ngakpo!

Dalam mesyuarat selepas mesyuarat, maklum balas daripada pegawai kerajaan telah sangat menggalakkan.

Selepas beberapa perbincangan, Marty Janowitz ♥ ditambat istilah yang tepat yang kita akan gunakan untuk mengapungkan idea-idea ini, "Adakah ia bergema?"

Menariknya, Jim Donovan dan Andy Fillmore kedua-duanya mengulas bahawa mereka suka merujuk kepada Halifax sebagai "Kalapa." Jim Donovan juga berkata, "Saya mula melihat beberapa rayuan dalam mengaitkan nama Halifax dengan Kalapa. Ia mempunyai apa-apa cincin yang positif dan memberi inspirasi kepada – tiada bagasi negatif "!

Tidak syak lagi, kenalan ini akan membawa kita dalam arah yang kita perlu pergi dan boleh, pada akhirnya, hasilnya pembiayaan beberapa untuk projek itu.

"Tiada sebahagian besar aktiviti Perbadanan hendaklah menjalankan propaganda, atau sebaliknya cuba untuk mempengaruhi undang-undang, dan Perbadanan tidak boleh mengambil bahagian dalam, atau campur tangan dalam (termasuk penerbitan atau pengedaran pernyataan), mana-mana kempen politik pada pihak mana-mana calon bagi jawatan awam. "

~ Dipinda dan Dinyatakan Semula Artikel Penubuhan Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu) Dahulu Vajradhatu Satu Colorado Nonprofit Corporation [Filed] 2 MAC 2001 Alexander Halpern Naib Presiden Vajradhatu [ditandatangani] 22 Februari, 2000, p.3

BEACON THE
| THE KALAPA MODAL PUSAT! Mac 2011
Idea bergema
dengan Majlis Perbandaran Halifax Serantau dan Wilayah
Kesusahan yang mendalam yang mempengaruhi KEMANUSIAAN SEMUA

"Melihat pada apa yang orang telah ditulis, saya lihat ada dunia kehidupan yang berbeza berlaku-ada banyak kegembiraan, banyak menderita berlaku, terdapat banyak mempersoalkan, banyak semangat, tetapi saya fikir satu perkara yang kita tidak mahu lakukan ialah jatuh ke dalam yang cuai, malas, tidak penyayang. Kita mahu untuk melibatkan diri. "

Sakyong, Jampal Trinley Dradül
2011 Shambhala Hari alamat
5 MAC, 2011
Boulder, Colorado
Amerika Syarikat

"… Sebagai Shambhalians jika kita mempunyai sesuatu untuk menawarkan kita perlu untuk menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita sendiri …"

Sakyong, Jampal Trinley Dradül
2010 Shambhala Hari alamat
14 Februari 2010
Boulder, Colorado
Amerika Syarikat

"Seorang guru, pengajar meditasi, pengarah program atau penyelaras, anggota kakitangan atau pemegang jawatan lain yang tidak munasabah enggan untuk mengambil bahagian dalam proses ini dalam ketiadaan mereka boleh dianggap tidak sesuai, atas alasan kekurangan keyakinan, untuk memegang suatu jawatan tertentu, dan digantung atau mempunyai penyertaan mereka dalam masyarakat yang terhad dalam beberapa cara sehingga mereka menangani isu itu di tangan. "

Penjagaan Shambhala dan Dokumen Kelakuan
19 Januari 2005
p. 8

Res ipsa loquitur!

Buddha Canonical Transaksi Tatatertib Penyata

Penyata transaksi Canon memberikan untuk urus niaga ini tatatertib mengikuti rapat butiran cerita-cerita asal yang membawa kepada elaun yang pertama bagi setiap transaksi. Sebagai Commentary menunjukkan, kenyataan-kenyataan ini tidak patut semua kes-kes di mana transaksi tatatertib tertentu boleh digunakan. Oleh itu, ia mengesyorkan – apabila mengenakan salah satu daripada urus niaga ini pada individu – menyesuaikan kenyataan untuk memenuhi fakta kes, lukisan pada senarai aplikasi yang dibenarkan untuk transaksi seperti yang diberikan dalam Canon.

Baca Lagi


Peraturan untuk Buddha Ngakmos (Gendun Karpo Ngakmos Pratimoksa)

UPOSATTHA / UPAVASATHA PRATIMOKSA BACAAN YASSIN

Baca Lagi


Peraturan untuk Buddha Ngakpas (Gendun Karpo Ngakpa Pratimoksa)

UPOSATTHA / UPAVASATHA PRATIMOKSA BACAAN YASSIN

Baca Lagi


Radio Free Shambhala

Permalink: http://radiofreeshambhala.org

Pada Berbeza Views dan jalan-jalan

July 16, 2009 oleh Andrew Selamat

Wawancara dengan Reoch ♥, Richard oleh Andrew Selamat

On-line perbincangan mengenai laman web Radio Free Shambhala dan listservs pelbagai telah menunjukkan bahawa terdapat pelajar Trungpa Rinpoche yang berterusan di sepanjang jalan dia yang dibentangkan untuk mereka, dan yang tidak berasa dialu-alukan dalam Shambhala semasa hari masyarakat. Ia tidak lagi merasakan seperti "rumah" kepada mereka. Kadang-kadang mereka disparaged oleh ahli-ahli masyarakat yang memetik "kekurangan kesetiaan" mereka kepada Sakyong semasa.

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2009/07/differing-views/

Kos Tenaga

Disember 27, 2009 oleh Rang Undang-Undang Scheffel

Oleh Bill Scheffel

Ditulis 7-9 Jun, 2009

Pengenalan: pantulan berikut kepada ajaran Shambhala Chögyam Trungpa (yang saya merujuk kepada seluruh artikel sebagai "Tuhan Mukpo", nama keluarga dan nama beliau sering digunakan apabila mengajar Latihan Shambhala) telah diperolehi daripada tempoh masa saya dihabiskan di Kemboja di antara tahun 2004 dan 2007. Esei ini, dalam sebahagian bertulis pelancongan, juga penghormatan kepada rakyat dan tanah Kemboja. – Rang Undang-Undang Scheffel

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2009/12/kos-energy/

Phnom Penh, Kemboja
Lihat dari 15 km di atas 11 ° 30'N 105 ° E

Shambhala agama Buddha dan Buddha Vajradhatu

January 16, 2010 oleh Mark Smith

Commentary oleh Mark Smith

Berikut telah ditulis dalam respons kepada e-mel oleh Andrew Aman (semula di bawah).

Andrew, (et al)

Terima kasih atas tindak balas anda di bawah.

Saya cuba untuk menjadi sangat langsung dan sebagai tepat seperti yang saya boleh dalam posting saya dan untuk menghapuskan apa-apa kekerasan yang tidak perlu daripada jawatan saya sebagai emosi mudah radang. Saya tidak membuat tuntutan khas untuk merealisasikan atau mana-mana pemegang tauliah keturunan / pengajaran (menjadi seorang pelajar daripada Vidyadhara seolah-olah saya menjadi tauliah yang mencukupi). Pandangan saya pada perkara-perkara yang dinyatakan di bawah mendasari setiap posting saya. Mungkin ini boleh menyediakan pertama banyak 'khemah pasak' setiap e-mel anda.

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2010/01/shambudvajrabud/

Thangka Vajradhara di Boulder

January 27, 2010 by rfseditors

Nampaknya bahawa Thangka Vajradhara di Boulder, yang telah ditugaskan oleh Vidyadhara, diletakkan olehnya lebih makam sana, dan diberkati dengan handprints Karmapa ke-16 di belakang, akan disesarkan oleh "Thangka Rigden", seperti yang telah berlaku dengan perwakilan Vajradhara dan Buddha di seluruh organisasi Shambhala Antarabangsa sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Bagi cerita "great Vajradhara Thangka", seperti yang kita hendaklah merujuk kepada sekarang, dan perbincangan tempat yang unik di Mandala kami, sila lihat artikel oleh Clarke Warren, diterbitkan pada Chronicles of Trungpa Chögyam laman web.

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2010/01/vajradhara/

Boulder, Colorado, Amerika Syarikat
Lihat dari 15 km di atas 40 ° 1'N 105 ° 17'W

A Soalan Peristiwa Dipisahkan

Februari 19, 2010 oleh Suzanne Townsend

Perbincangan oleh Suzanne Townsend

Semasa Hari Shambhala terkini tempoh acara perancangan, terdapat beberapa menelefon dan menghantar e-mel di kalangan rakan-rakan untuk berkumpul di luar Shambhala Antarabangsa kerana mereka tidak merasa di rumah terdapat. Tetapi ia adalah sukar untuk mencari tempat yang cukup besar. Dalam satu e-mel, saya membuat pemerhatian bahawa ia seolah-olah bahawa SEBARANG rumah di kawasan Halifax mungkin akan menjadi terlalu kecil untuk memegang semua pengamal tempatan yang tidak berasa seperti di rumah di SI, dan mungkin tahun depan kita boleh merancang untuk menyewa sebuah dewan tempatan .

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2010/02/separated-events/

Pada Shambhala dan Sambungan Samaya

February 28, 2010 by rfseditors

Perbincangan

Tapak Tawarikh telah diposkan Editorial oleh Ellen sesalur: Pada Shambhala dan Sambungan Samaya , memulakan siri Anjing vajra.

Ellen bermula:

"Tidak lama dahulu saya mendengar seseorang mengatakan bahawa orang-orang yang tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sakyong atau Shambhala Antarabangsa adalah orang-orang yang tidak melakukan amalan dan oleh itu, kita tidak perlu membayar perhatian kepada mereka. Seperti yang saya melangkah ke dalam bilik mandi pada keesokan harinya, saya mendapati diri saya secara beransur-ansur lencun dengan pemikiran dan pantulan dalam respons kepada kenyataan bahawa. Walaupun bilik mandi berakhir, banjir lain terus untuk beberapa jam seterusnya dan saya sedar yang saya perlu untuk menulis idea-idea ke bawah, jika hanya untuk diri sendiri. Mereka mencerminkan beberapa perasaan yang tulus, pantulan dan perjuangan pelajar yang lebih tua daripada Vidyadhara. "

Permalink: http://radiofreeshambhala.org/2010/02/shambhala-samaya/

Montreal, Quebec, Kanada
Lihat dari 15 km di atas 45 ° 30'N 73 ° 36'W

Radio Free Shambhala adalah gabungan berupa Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu) penentang dalaman yang diasaskan oleh Mark Szpakowski ♥, Edward (Ed) Michalik, dan Andrew selamat pada tahun 2008, dengan penyumbang …

"Saya sentiasa orang luar / dalam dalam organisasi [Shambhala]: Bretoner Cape (dilahirkan dalam polos Bay) dan Roman Katolik. Untuk beberapa lama, saya adalah anak poster untuk keterangkuman kumpulan. Tiada lagi. Saya telah berhenti menjadi pembangkang terlalu: Saya telah tidak menyumbang kepada PKK sejak pelancarannya ".

~ Ed Michalik

Baca Lagi


Losar 2137

Keceriaan Shambhala Hari Ahad 14 Februari 2010!

Halifax, Nova Scotia, Kanada
Lihat dari 15 km di atas 44 ° 39'N 63 ° 34'W

Western Tarikh Ahad, 14 Februari, 2010
Tarikh Tibet Air Dragon Bulan, Bulan 1, Hari 1, 2137, Tahun Harimau Logam.

Lunar Hari 1 bermula pada Mon 15 Februari, 2010 pada 05:23 GMT.
Pada bulan ini, hari 1 dua kali ganda.
Bulan ini, semua tindakan yang didarabkan 100,000 kali.

Senarai kalendar Tibet – Phugpa

Dari halaman ini terdapat tradisi Phugpa (phug setahun / cuping phug) Tibet kalendar untuk 1450-2049 tahun.
http://www.kalacakra.org/calendar/tiblist.htm

Tahun Baru: 2010, Besi-lelaki-Tiger

Tibet Bulan Lunar: 1 – Kayu lelaki-Dragon

1: AHD. GRO zhin. Bomba-Bumi; 14 Feb 2010
phan Tshun, klu, Tiger, Kham 7
1; 56,29 21; 39,8 21; 41,38 16; 20,46 9; 18,25
Suria: Kayu Bebiri. Mao 5
Dari 1 hingga 15, Demonstrasi Keajaiban.

Ini adalah masa yang apabila kuasa amalan digandakan 100,000 kali!

Semua yang anda lakukan mungkin terakru keberkatan berganda dan merit!

Tashi Delek!

Monday, February 15, 2010

Alamat Shambhala Hari audio Sakyong Mipham Rinpoche bagi Tahun Tiger Besi adalah didapati secara on-line: http://www.shambhala.org/community/shambhaladay.php

Berikutan alamat, berita Sakyong dikongsi yang beliau diminta tidak muncul dalam rakaman ini. Tradisinya berita sifat ini tidak akan diumumkan secara rasmi tetapi akan bergerak dari mulut ke mulut.

Kami menggalakkan semua orang yang tidak mampu untuk mengambil bahagian dalam Hari alamat Shambhala semalam untuk berkomunikasi secara langsung dengan rakan-rakan yang tidak dapat menghadiri.

Austin Shambhala Center bermula pada awal tahun 1970 sebagai kumpulan kajian untuk memeriksa lebih rapat ajaran Chögyam Trungpa Rinpoche, yang ahli pelbagai kumpulan termasuk Newcomb Greenleaf ♥, Tom dan Madge Harris, Pounds Winston, Russell Scott, Lawrence Wells, dan Valerie Williams-dibawa kembali dari Boulder.

Pada tahun 1981 seminari saya telah bercakap tentang percubaan saya untuk ♥ Warnock Rob, yang merupakan seorang jurutera Lembah Silikon

Thursday, February 18, 2010

"… Satu anjakan yang telah berlaku dalam masyarakat kita …"

"… Sebagai Shambhalians jika kita mempunyai sesuatu untuk menawarkan kita perlu untuk menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita sendiri dan saya percaya bahawa mula berlaku …"

~ Sakyong Mipham Rinpoche, Shambhala Hari Alamat, 14 Febuari 2010.

The Sakyong 2010 Shambhala Hari Alamat (Tahun Tiger Besi)

Permalink: http://www.shambhala.org/media/2009/S_Day_address_2010.mp3

"Dan saya merasakan diri saya bahawa ia adalah perhimpunan seperti ini, walaupun banyak ia adalah maya, tetapi pada hakikatnya, seperti yang anda tahu, kami pakar dalam maya, yang memberikan kita rasa skop yang luas rangkaian ini persahabatan dan kebaikan mungkin dalam sebuah masyarakat yang benar-benar bersifat antarabangsa. "

~ Richard Reoch ♥, Presiden, Shambhala Hari Alamat, 14 Febuari 2010.

Alamat ♥ 2010 Presiden Reoch

Permalink: http://www.shambhala.org/media/2009/RR_Shambhala_Day_2010.mp3

Sunday, February 28, 2010

Chotrul Duchen

Chotrul Duchen adalah salah satu daripada empat terbesar Shakyamuni Buddha festival sepanjang tahun. Hari ini memperingati Shakyamuni Buddha memaparkan keajaiban selama 15 hari di India, inspirasi ramai datang kepada Dharma. Kesan semua tindakan yang positif dan negatif pada hari ini didarab 10.000.000 kali! Apa peluang yang baik untuk mengumpul merit besar untuk bekerja ke arah memberi manfaat kepada hidupan! Selain amalan, persembahan bunga atau buah-buahan yang agak sesuai.

Chotrul Duchen – Amitabha Hari – Bulan Penuh

Hari Lunar 15 bermula pada hari Ahad 28 Februari, 2010 pada 10:38

Monday, March 15, 2010

Shakyamuni Buddha Hari – Bulan Baru

Hari Lunar 30 bermula pada hari Isnin 15 Mac, 2010 di 02:02

Hari Shambhala 2011

Dis 17, 2010

Hari Shambhala 2011 akan menjadi pada hari Sabtu 5 Mac. Tarikh ini akan menandakan akhir tahun Sakyong berundur dan pulangan rasmi beliau ke takhta Mandala Shambhala.

Alamat Sakyong akan dimaklumkan oleh respons yang kita hantar kepada tiga soalan dia meminta kami untuk merenung dalam Surat beliau baru-baru Matahari Pagi. Maklumat terperinci mengenai bagaimana untuk menghantar jawapan kami akan disediakan oleh 1 Januari.

Permalink: http://shambhala.org/community/sns/index.php?id=583

Tuesday, December 21, 2010

Amitabha Hari – Bulan Penuh

Gerhana Bulan

Lunar Hari 15 bermula pada hari Selasa 21 Disember, 2010 at 02:14

Tuesday, December 21, menandakan Solstis Musim Sejuk. Hari-hari telah mendapat secara progresif lebih pendek, dan pada hari ini terpendek tahun kita menyambut kelahiran – kedatangan hari lagi.

Juga, untuk kali pertama dalam 456 tahun, lunar jumlah gerhana akan berlaku pada Solstis Musim Sejuk, December 21. Semasa gerhana bulan (penuh atau sebahagian), ia berkata kesan tindakan positif dan negatif didarab dengan faktor sebanyak 7 juta.

Semua makhluk boleh memberi manfaat!

Lhasa, Tibet
Lihat dari 15 km di atas 29 ° 40'N 91 ° 9'E

Menjawab Surat Matahari Pagi

Jan 5, 2011

Majlis Kalapa telah menghantar surat e-mel kepada ahli-ahli di 50 buah negara dalam 8 bahasa, menerangkan bagaimana untuk menawarkan jawapan kepada Surat Matahari Pagi, dan bagaimana tindak balas ini akan dikendalikan. Surat itu telah dihantar dalam bahasa-bahasa berikut: Sepanyol, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Yunani, Cina dan Inggeris. Setiap orang harus telah menerima versi Bahasa Inggeris.

Kita masih merancang untuk menghantar surat diterjemahkan kepada orang-orang yang tinggal di negara-negara di mana bahasa utama ialah: Portugis, Poland, Ukraine, Czech, Farsi, Rusia dan Sweden.

Jika anda bercakap satu bahasa di mana surat telah dihantar, dan tidak pernah menerima surat, sila periksa peti masuk anda dan fail SPAM anda. Beberapa ahli telah melaporkan bahawa mereka mendapati ia dalam folder SPAM mereka.

Jika anda atau orang yang anda tahu telah tidak menerima e-mel, sila tulis kepada: Anna Weinstein.

Permalink: http://shambhala.org/community/sns/index.php?id=585

Kalapa Majlis

Ahli-ahli Majlis Kalapa:

Sakyong, Jamgon Mipham Rinpoche
Wangmo Sakyong, Khandro Tseyang
Presiden Shambhala, Encik Richard Reoch ♥ (pengerusi majlis)
Lamen Kyi Khyap, Dr Mitchell Levi
Acharya Kalapa, Encik Adam Lobel
Makpon, Encik Jesse Grimes
Chagdzo Kyi Khyap, Cik Connie Brock
Ketua Kakitangan Ladrang Sakyong, Encik Joshua Silberstein

Mereka yang mempunyai jemputan berdiri untuk mesyuarat Majlis Kalapa: Cik Carolyn Mandelker, Pengarah Eksekutif; Encik David Brown, Ketua Pejabat Mahkamah Kalapa dan Setiausaha Eksekutif kepada Sakyong (dan setiausaha majlis); dan Encik Alex Halpern, Ketua Penasihat Undang-undang.

Permalink: http://shambhala.org/community/kalapa_council.php

Sakyong Majlis (Lembaga Pengarah)

Badan yang bertanggungjawab dalam struktur baru ke atas keseluruhan tadbir Mandala, juga memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kewangan lembaga pengarah, adalah Majlis Sakyong. Ia dipengerusikan oleh Presiden Shambhala pihak Sakyong itu.

Majlis Sakyong bertindak di bawah kuasa Sakyong Mipham Rinpoche, ketua spiritual dan temporal Mandala Shambhala. Sakyong adalah Pengarah Kelas Pertama lembaga pengarah.

Sakyong Mipham Rinpoche
Pengarah Kelas Pertama

Richard Reoch ♥
Presiden Shambhala dan Pengerusi Majlis Sakyong

Agness Au
Pengerusi Suruhanjaya Shambhala Status Wanita dan Prinsip Feminine

Lourdes Alvarez
Wakil Amerika Latin

Jane Arthur
Pengarah Eksekutif Choling Karme.

Jon Barbieri
Pengarah Eksekutif Pusat Shambhala Mountain

Connie Brock
Bendahari, Pengerusi Jawatankuasa Kewangan dan Penyelaras Kerusi Kumpulan Kerja

David Brown
Pejabat Kalapa Mahkamah

Amy Conway
Pengerusi Tadbir jalan Kerja sebagai Kumpulan

Allan Cross
Pengarah Eksekutif Pusat Shambhala Mountain

Vicky DePalma
Pengarah Kewangan

Debbie Drexler
Pusat Pengarah Wakil

Wendy Freidman
Pengarah, Kebudayaan dan kesopanan

Holly Gayley
Ahli Jawatankuasa Pemandu Komunikasi dan Teknologi

Jessyca Goldstein
Pengerusi, Menyentuh Bumi Kumpulan Kerja

Jesse Grimes, Makpön,
komander Kasung Dorje

Arawana Hayashi
Acharya, Pengerusi Shambhala Arts Council

Victoria Hagens
Setiausaha

Alex Halpern
Naib pengerusi, Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Korporat dan Ketua Penasihat Undang-undang

Patricia Ullman-Hayward
Pengarah Eksekutif Dorje Denma Ling

Joe Inskeep
Pengerusi Struktur Mandala dan Kumpulan Kerja Tadbir Urus

Marty Janowitz ♥
Pahlawan Umum

Bhikshu Karma Jinpa
Wakil Gampo Abbey

Willem Kuijpers
Ko-Wakil Shambhala Eropah

Simon LaHaye ♥
Pengarah, Choling Dechen

Charlene Leung
Kerusi, Kepelbagaian Kumpulan Kerja

Mitchell Levi
Kalapa Majlis

Adam Lobel
Acharya Wakil

Hamish MacLaren
Pengerusi Kumpulan Kerja Kebolehcapaian

Carolyn Mandelker
Pengarah Amalan dan Pendidikan

Debbie McCubbin
Naib pengerusi Majlis Mandala

Magali Meneses
Wakil Amerika Latin

Chris Montone
Pengarah Shambhala Eropah

Ben Moore
Pengarah Vajradhatu Penerbitan dan Arkib Shambhala

Suzan Oudshoorn
Pengarah, Choling Dechen

David Quinn
Pengerusi Semula Deleks Kumpulan Kerja

Cortez Rainey
Pengerusi Kumpulan Kerja Kepelbagaian

Lodro Rinzler ♥
Wakil Shambhala Pusat

Jim Rosen
Pengerusi Kumpulan Ekonomi Kerja

Terry Rudderham
Pengawal, Pejabat Kewangan dan Pembangunan

Emily Jual
Pengarah Bersama, Shambhala Media

John Sennhauser ♥
Panel Antarabangsa Penjagaan Shambhala dan Tingkah Laku

Joshua Silberstein
Kalapa Majlis

Chris Tamdjidi
Pengarah Shambhala Eropah

Arbie Thalacker
Kesinambungan Perundangan dan Kewangan

Kalsang Tsering
Representitive daripada Gampo Abbey

Stephen Vosper
Pengerusi Panel Penasihat Sakyong pada Shambhala Persekitaran

Mary Whetsell ♥
Keahlian dan Komunikasi

David Whitehorn
Pengerusi Kumpulan Kerja mengenai Penuaan

Susan Williams
Pengerusi Kanak-kanak dan Keluarga Kumpulan Kerja

Permalink: http://www.shambhala.org/sakyongscouncil/index.php

Shambhala Mountain Guru

Gary Allen
Lama Tsultrim Allione
Joan Anderson
Anyen Rinpoche
Susan Aposhyan
Acharya Dale Asrael ♥
Zoe Avstreih
Michael Baime
James Baraz
Adana Barbieri
Jonathan Barbieri
Barbara Bash
Lori Batcheller
Frank Berliner
Tessa Bielecki
Jenny Bondurant
Joan Borysenko, PhD
Acharya Emily Bower ♥
Karen Bowles
Wendy Bramlett
Andra Brill
Marlow Brooks
Ty Burhoe
Lloyd Burton
Pendita Cappadonna
Michael Carroll
Acharya Christie Cashman ♥
Ann Cason
Tarah Cech
Acharya Susan Chapman
Pema Chodron
Bayard Cobb
Roland Cohen
Shannon Connell
Eliot Cowan
Sungai Cummings
Nya Kesucian Dalai Lama
Yogi Amrit Desai
Sofia Diaz
Joe Dispenza, DC
Cynthia Drake
HE Namkha Drimed Rinpoche
Julie DuBose
Gordon Dveirin, PEd
Ravi Dykema
Sherry Ellms
Viviane Ephraimson-ABT
Jaimie Epstein
Kate dan Joel Feldman
Acharya Gaylon Ferguson
Tirza Firestone
Linda Fitch
Sue Frederick
Shastri Holly Gayley
Billy Goldman
Erick Gonzalez
Jerry Granelli
Kevin Griffin
Peter Grossenbacher
Alice Haspray
Acharya Arawana Hayashi
Jeremy Hayward
Greg Heffron
Kathlyn Hendricks
Acharya Daniel Hessey
Andrew Holecek
Cheri Huber
Arthur Hull
Mark Hyman, MD
Rick Jarow
Giovannina Jobson
Acharya Richard John
Kathy Johnson
Sonya Jones
Katharine Kaufman
Erica Kaufman
Marybeth Keigher
Patricia Kelly
Sally Kempton
Paul Kendel
Mulia Khandro Rinpoche
Marty Kibiloski
Tama Kieves
Lindy Raja
Melanie Klein
Cynthia Kneen
Shastri Samten Kobelt
Martin Lassoff
Anthony Lawlor
Cyndi Lee
Shar Lee
Nuh Levine
Jules Levinson, PhD
Acharya Judith Lief
Acharya Adam Lobel
Valerie Lorig
David Loy
Acharya Allyn Lyon
Kerry Lee MacLean
Victoria Maizes
Jeanie Manchester
Hope Martin
Acharya Armada Maull
John McCluskey
Acharya Larry Mermelstein
Sakyong Mipham Rinpoche
Oscar Miro-Quesada
Cynthia Moku
Robert Moss
Theresa Murphy
Jerome T. Murphy
Margot Neumann
David Nichtern
Shastri Ethan Nichtern
Joshua Onysko
Pieter Oosthuizen
John Perkins
Kay Peterson
Susan Piver
Jon Pratt
Max Regan
Richard Reoch ♥
Melissa Robinson
Ashe Acharya John Rockwell
David Rom ♥
Acharya Hawa Rosenthal
Charlie Rosicky
Charlotte Rotterdam
Sharon Salzberg
Andrea Schweitzer
Brant Secunda
Rabbi Rami Shapiro
Alexandra Shenpen
Kanjuro Shibata XX, Sensei
David Shlim, MD
Acharya Judith Masak-Brown
Greg Smith
Shastri Janet Solyntjes
Sobonfu beberapa
Linda Sparrowe
Robert Spellman
Christine Stevens
Michael Stone
Sara Avant Stover
Lynn Sutherland
Kazuaki Tanahashi
Walter Taylor
Bruce Tift
Jim Tolstrup
Chögyam Trungpa Rinpoche
Ringu Tulku Rinpoche
Alberto Villoldo
Stephen Vosper
Tenzin Wangyal Rinpoche
Larry Welsh
Sue Barat
Ron Barat
Margaret (Meg) Wheatley
Shastri Chuck Whetsell
Elysabeth Williamson
Eva Wong
Michael Kayu
Jim Yensan

Shambhala Acharyas

Acharya adalah perkataan bahasa Sanskrit yang bermaksud "guru". Ia merujuk kepada individu yang Sakyong Mipham Rinpoche telah diberi kuasa untuk mewakili beliau dan keturunan Kagyu, Nyingma, dan Shambhala dia memegang. Sakyong Mipham Rinpoche memilih individu-individu ini kerana pengetahuan, kebijaksanaan mereka, dan komitmen untuk pertemuan ajaran yang ditemui di Shambhala.

Ashe Acharya, John Rockwell
Dale Asrael ♥
Samuel Bercholz
Emily Bower ♥
Christie Cashman ♥
Pema Chödrön
Suzann Duquette
Gaylon Ferguson
Michael Greenleaf
Moh Hardin ♥
Arawana Hayashi
Jeremy Hayward
Fenja Heupers
David Hope
Richard John
Mitchell Levi
Judy Lief
Adam Lobel
Lodro Dorje
Simon Luna
Allyn Lyon
Barbara Martens
Armada Maull
Norbu William McKeever
Larry Mermelstein
Mathias Pongracz
Robert meletakkan
Hawa Rosenthal
David Schneider
Judith Masak-Brown
Eric Spiegel
Jenny Warwick
Han de akal

Permalink: http://shambhala.org/teachers/index.php

Shambhala Guru

Adam Lobel
Agness Au
Alice Haspray
Alice Tarkeshi
Allyn Lyon
Amanda Turner
Amy Conway
Anandi Gefroh
Andrea Doukas
Ann Cason
Anne McLellan
Arawana Hayashi
Barbara "Bobby" Rhodes
Barry Milner
Beate Kirchhof-Schlage
Betsy Pond
Bob Bednarz
Bryan Mediola
Carol Williams
Carolyn Higgs
Carolyn Krusinski
Catherine Eveillard-Elsky
Celeste Budwit-Hunter ♥
Charles Styron
Charlie Trageser
Chris Kreeger
Chris Zorn
Christie Cashman ♥
Christina De Blok
Chuck Whetsell
Chögyam Trungpa Rinpoche
Cindy Caros
Ciprian Iancu
Craig Smith
Craig Warren Smith
Cynthia Kneen
Dan Naistadt
Daniel Hessey
David Nichtern
David Parker
David Sable
David Schneider
Dean M. Nelson
Debbie McCubbin
Deirdre O'Mahony
Denise Thornton
Derek Kolleeny
Diana Evans
Doug McCanne
McNaught Duncan
Eamon Killoran
Elizabeth Latchis
Elizabeth Reid
Eric Spiegel
Ester Rochon
Ester Siebold
Ethan Nichtern
Hawa Rosenthal
Francisco Varela
Frank Berliner
Frank Ryan
Gardner Murphy
Greg Smith
Helen Berliner
Herba Elsky
Hope Martin
Ilona Anderson
Jack Niland
Jackie Muse
Jane Kolleeny
Janet Bronstein
Jay Lippman
Jay Stewart
Jaynine Nelson
Jeanine Greenleaf
Jeff Rubin
Jennifer Woodhull
Jenny Warwick
Jesse Miller
Jill Blagsvedt
Jim Norton
Jim Rosen
Jim Wilton
Joe Lukezich
Joel Mandel
John Baker
John Osajima
John Perkins
John Seex
John Sennhauser ♥
John Smith
Feller Jon
Jorjan Parker
Yusuf Inskeep
Yusuf Mauricio
Judith Masak-Brown
Kathy Lique
Keith Muse
Kerry Schwartz
Kimberley Lueck
Kunga Dawa
Larry Haun
Larry Mermelstein
Laura Simms
Lee Scher
Leonor Palma
Lesa Ricci
Lodro Rinzler ♥
Marcella Friel
Margaret Jones Callahan
Marian Bond
Mark Beckstrom
Mark Blumenfeld
Mark Lueck
Martina Bouey
Marty Janowitz ♥
Mary Lang
Mary Whetsell ♥
Megan Quinn
Melissa Moore
Michael Greenleaf
Michael McLellan
Moh Hardin ♥
Naomi Shihab Nye
Neal Greenberg
Noel McLellan
Oddone Marsiaj
Paul Warwick
Pema Chodron
Ray Sten
Rayna Jacobson
Reggie Ray
Reginald Ray
Richard Reoch ♥
Robert Chender
Robert Walker
Samten Kobelt
Sharon Owyang
Susan Chapman
Susan Dexter
Susan Page
Susan Ryan
Suzann Duquette
Thomas Frederick Kaya, Jr ♥
Tom Adducci
Tom Haynes
Trish Nozula
Trudy Sable
Walter Taylor

Permalink: http://shambhala.org/teachers/index.php

Shambhala Meditasi Pengajar

Pada bulan Mac 2011, Sakyong Mipham Rinpoche dilantik Dale Asrael ♥ Dekan Pengajar Meditasi, meminta beliau untuk menjadi bertanggungjawab untuk aktiviti belas kasihan arahan meditasi dalam Mandala Shambhala. Ini termasuk latihan, penyeliaan, pembangunan, dan sokongan untuk meditasi sebenar arahan jalan sendiri.

Adam Sultan
Aine marron
Alexandra Evans
Anandi Gefroh
Andrew Selamat
Andrew Kecil
Angela Lutzenberger
Ann Cason
Anne Bellomy
Anne Fraser
Arawana Hayashi
Barbara Bash
Barbara Hegenbart
Barbara Hopcroft
Betsy Pond
Bettina Hetz
Rang Undang-Undang Barry
Rang Undang-Undang Bothwell
Rang Undang-Undang Brauer
Billy Boyar
Bobby Hudgins
Brian McEwen
Bruce Oglesby
Carol Lovett
Helm Caroline
Carolyn Sykes
Carrie Gablehouse
Carter Smith
Cathe Dailey
Celeste Budwit-Hunter ♥
Charles Burnell
Chris Greagor
Chris Zorn
Christine Wetzl
Christopher (Kit) St John
Christopher O'Hare
Chuck Whetsell
Chuck Whetstell
Claude Zachary
Craig Thompson
Crystal Gandrud
Cynthia Kneen
Cynthia MacKay
Dale Asrael ♥
Darryl Burnham
David Cipriani
David Dubin
David Parker
Debbie McCubbin
Deryk Wenaus
Diane Pallas
Dorothea Gädeke
Doug McCanne
Eamon Killoran
Rook Ellen
Eric Shaffer
Erich Strom
Eunice St John
Faradee Rudy
Fred Jaben
G Van Gils
Gail Whitacre
Gardner Murphy
Gayle Van Gils
Gaylon Ferguson
Gene Tashima
Gil Figueroa
Gina Keegan
Fasal Gregg
Gregory Lubkin
Guy Blume
Henry Chapin
Henry McHenry
Hope Martin
Ian Powell
Ingrid Koster
Irini Rockwell
Iris Ramos
Jack Bodner
Jake Lorfing
Janet Bronstein
Jay Lippman
Jay Stewart
Jaynine Nelson
Jeanine Greenleaf
Jeanne Hope Buckner
Jennifer Rodrigues
Jennifer Rodriguez
Jillaurie Crane
Joanne Trubitt
Jody Zemel
Joe Mauricio
Joel Mandel
Joel Wachbrit
John Beard
John MacAdams
John Perkins
John Smith
Jon Ransohoff
Jorjan Parker
Yusuf Mauricio
Judith SOULE
Julia Huttel
Hexem Kari
Karuna Rockwell
Kathy Bither
Katie Bainbridge
Kay Peterson
Kimberley Lueck
Kristen Lombard
Kristen Mullen
Larry Haun
Larry Higgins
Laura Burnham
Laura Landau
Lawrence Wells
Layth Matthews
Lee Scher
Leila Bruno
Lesa Ricci
Linda McHenry
Linda Murphy
Lou Faiel-Dattilo
Louis Allen
Lyle Larson
Lynn Dragone
Lynn Wolfe
Malcolm Dysart
Marco Noailles
Marcy Henry-Fink
Margo Sheen
Marie Endries
Marilyn Moore
Marilyn Thurrott
Marshall Bishop
Mary Whetsell
Meredith Monk
Michael Doucet
Michael McCormick
Michael Stanborough
Miriam Klotz
Moyra Buchan
Muffie Noble
Nancy Gillis
Nancy Smith
Orhun Cercel
Pamela Bothwell
Parlan McGaw
Patti Larson
Paul Belserene
Paula Bickford
Paulette Graf
Pearl Werbin
Phyllis Mark
Ray Sten
Rayna Jacobson
Rebecca Hazell
Ribka muda
Rebekka Henriksen
Rebekka Martorano
Richard Putih
Rick dawe
Robert (Bob) Long
Robert Lehmann
Robert Reichner
Robert Walker
Ron Bounous
Rosa-Lyn Isi Rumah
Russell Rodgers
Sally Albert
Sarah Chandler
Sarah Mandel
Shanly Weber
Janggut Sheryl
Shiila Selamat
Sophie Léger
Sue Bounous
Susan Chapman
Susan Piver
Tharpa Chotron
Tim Albert
Toby Sifton
Tom Adducci
Tom Dillon
Tom Gottlieb
Will Johnson
Akan Ryken
Yves Bret

Permalink: http://shambhala.org/teachers/index.php

Shambhala Panduan

Harun Crowe
Alice Harga
Alicia Vogl Sáenz
Amanda Tasse
Andrew Vernon
Ann Sihler
Annie Popkin
Becky Jamieson
Bene Aperdannier
Rang Undang-Undang Fell
Caleb Finnegan
Cheryl Coovert
Chris Miller
Chris Rempel
Collette Frix
Dan Rubin
David Seabrook
Daxon Caudill
Detlev Alexander
Diane Kam
Diane Pallas
Don Sheehan
Don Putih
Eric Meyer
Evan Trimble
George Gomez
Greg Smith
Hans-Werner Klohe
Heather Duncan
Helen Tashima
Jaime Marx,
James Moore
Jaque Kelley-Uyeoka
Jim Donnelly
Jim Infantino
Johann Verster
John Cahaya
John Stott
Kim Crossman
Kim McCoy
Krista Bolin
Krista Callahan-Caudill
Les Landau
Lindsey Ibanez
Lucia Gilchrist
Margaret Steadman
Maria Patten
Marian Bahasa Inggeris
Mary Coonan
Mary Tracy
Mary Waters
Maureen Goode ♥
Megan Bauer
Michael McCormick
Musawwir Spiegel
Nicolas Kasar
Nuh Richman
Nora Nichols
Patsy Brown
Paul Morris
Randy Georgemiller
Randy Pratt
Richard Darsie
Rosalind Harris
Roshan Nikou
Roz Harris
Sally Klemm
Sandra Kryst
Sarah Lipton
Akar Sarah
Scott Robbins
Shelley Kaya
Simon Spiller
Stephanie Miller
Tabitha Pearson
Timaree Bierle-Dodds
Todj Mandel
Travis Mei
Yasmin Spiegel
Yvonne Farrell

Permalink: http://shambhala.org/teachers/index.php

Losar 2138

Ceria Hari Shambhala Sabtu Mac 5, 2011!

Barat Tarikh Saturday, March 5, 2011

Tibet Bulan Lunar: 1 – Kayu lelaki-Dragon, Bulan 1, Hari 1, 2138, Tahun Arnab Besi wanita.

Untuk Sangha Shambhala Texas dan Louisiana,

Seperti masa kami dengan anda semua datang ke penghujungnya bagi kitaran ini,
Pada Hari Shambhala ini,
Hari pertama tahun arnab emas,
Anda mengisi hati dan minda kita.

Kami begitu kaya dalam mendapatkan untuk berkongsi perjuangan dan kegembiraan anda,
Anda keraguan dan inspirasi,
Penderitaan dan perayaan.

Kami begitu kaya dengan ajaran yang mendalam kita memegang sebagai keturunan,
Wawasan yang luas itu adalah warisan kita,
Drama dan keharmonian kita berkongsi sebagai Sangha.

Ia adalah aspirasi kami untuk tahun ini arnab
Bahawa drama kita telah menyentuh akan menyelesaikan ke dalam keharmonian,
Bahawa kehidupan anda akan dikejutkan dengan keamanan dan keyakinan,
Dan bahawa kita semua dalam cara yang kecil dan yang besar akan melanjutkan nyata
Wawasan yang mendalam dan luas kebaikan asas di dunia ini.

Kami berterima kasih atas layanan murah hati dan pemurah anda,
Dan hantar kasih sayang dan hasrat untuk kebahagiaan anda,

Sangyum Cynde berdukacita
Acharya Moh Hardin ♥
Saturday, March 5, 2011

Ah sem ngakpo!


Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Pusat Latihan dan Shambhala berdaftar cap perkhidmatan Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu). Cara Shambhala adalah tanda perkhidmatan Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu). Shambhala ®, Shambhala Meditation Center ®, dan Shambhala Center ® berdaftar cap perkhidmatan Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu). Shambhala Latihan ® dan Shambhala Art ® berdaftar cap perkhidmatan Shambhala / Nalanda Foundation. Shambhala, Shambhala Meditation Center, Pusat Shambhala, dan Shambhala Latihan berdaftar cap perkhidmatan Shambhala Eropah gGmbH. "Cara Shambhala "adalah tanda perkhidmatan Shambhala Eropah gGmbH.

Shambhala agama Buddha adalah fiksyen undang-undang Shambhala Antarabangsa (Vajradhatu).


Penafian

Advertisements